De London Metal Exchange (LME) gaat futures contracten uitgeven waarbij kan worden belegd lithium en grafiet. Later volgen mogelijk ook nikkel, kobalt en aluminium. De vraag naar dit soort metalen is sterk gestegen als gevolg van een toename in het gebruik van elektrische voertuigen. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer auto’s elektrisch of hybride worden aangedreven. Hoe kunt u als belegger profiteren van de transitie naar schone energie?

Dat vraagt Loege Schilder zich af in zijn column op Belegger.nl. 

Stijgende prijzen van grondstoffen

De eerste stappen in de omschakeling van fossiele brandstoffen naar schone energievormen zijn gezet. Verwacht wordt dat deze trend zich in de toekomst alleen maar sterker zal ontwikkelen.

Voor het bouwen van windturbines en lithium-ion batterijen zijn specifieke metalen en grondstoffen nodig, zoals lithium, kobalt, vanadium en nikkel. Omdat de vraag enorm zal toenemen en deze grondstoffen slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, zal schaarste omtrent deze grondstoffen onvermijdelijk zijn.

Het gevolg van schaarste is dat de waarde zal toenemen. Kobalt is hier een goed voorbeeld van. De prijzen van kobalt zijn in 2017 verdubbeld omdat het een essentieel ingrediënt is bij de productie van lithium-ion batterijen.

VS en China willen de transitie leiden

Er zijn meerdere partijen die willen profiteren van de transitie naar schone energie. China probeert grip te krijgen op de productie van elektrische auto’s en schone technologie als onderdeel van het “Made in China 2025”-plan.

Gezien het (financiële) belang van deze transitie, zal China geen vrij spel worden geboden door andere landen. De handelsspanningen tussen de VS en China zijn een voorbode van de toekomstige strijd. Onlangs presenteerde de VS een lijst van 35 mineralen zoals lithium en kobalt, die door het land werden bestempeld als cruciaal voor de economische en nationale veiligheid.

... maar ook andere landen dingen mee

De strijd om de leidende positie op de grondstoffenmarkt beperkt zich niet alleen tot deze twee grootmachten. Chili bijvoorbeeld bezit ’s werelds grootste voorraad lithium en is van plan batterijcomponenten te bouwen. Zuid-Afrika is een producent van vanadium en dat land wil elektrolyten gaan produceren voor vanadium batterijen. Zimbabwe claimt genoeg lithium te bezitten om 10 tot 20% van de wereldwijde vraag te kunnen voorzien. Ook Europa wil batterijfabrieken bouwen om Duitse autobedrijven te bevoorraden.

De tijd zal ons leren wie uiteindelijk de leiding gaat nemen. Landen met grote grondstofvoorraden lijken in het voordeel te zijn. Maar een technologische ontwikkeling waarbij de productie mogelijk wordt gemaakt met veelvoorkomende grondstoffen zou de rollen volledig kunnen omdraaien.

Hoe kunt u als belegger profiteren?

Wie uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen en hier het meest van zal profiteren, is nog niet duidelijk. De strijd moet nog gestreden worden en ook technologische ontwikkelingen kunnen het tij doen keren.

Mogelijke manieren om ondanks deze onduidelijkheid te profiteren, is door bijvoorbeeld te beleggen in duurzame energiebedrijven, productiemineralen of opkomende markten. Tegenwoordig zijn er diverse indextrackers beschikbaar en het aanbod groeit.

Op deze manier profiteert u van de transitie en draagt u bovendien bij aan een betere wereld.