Als bekende beursexpert is Martine Hafkamp een vaste waarde bij de jaarlijkse Kooplijsten van Belegger.nl. Vandaag geeft zij een update over haar drie keuzes van eind vorig jaar. Hoe staan de bedrijven er inmiddels voor? En op welk ‘nieuw aandeel’ heeft zij haar oog laten vallen?

In december 2017 zette Hafkamp General Electric, Boskalis en Equinix op haar favorietenlijstje. 

General Electric: dood geld

"Het geplaagde aandeel van industrieel conglomeraat General Electric daalde 16 januari met 2,9 procent op het bericht dat dochter GE Capital een extra afschrijving moest doen op haar herverzekeringsreserve. Mede omdat hierdoor dochter GE Capital voorlopig geen dividend aan moeder General Electric zal uitkeren, daalt de cashflow bij GE. Onder andere het gebrek aan voldoende cashflow deed vorig jaar het bedrijf besluiten om het dividend te halveren."

"Een week na de melding van de afboeking kwam GE met de vierde kwartaalcijfers. Op zich kenden deze cijfers geen verrassingen en het aandeel deed er dan ook vrijwel niets op. Dat veranderde op het moment dat GE tijdens de cijferpresentatie bekend maakte dat het bezoek had gekregen van de SEC.De beurswaakhond zou gaan onderzoeken of de boekhouding van GE (Capital) wel voldoet aan de normen en eisen van de wet. In de regel duren dit soort onderzoeken vrij lang."

"Al die tijd zal de mogelijke uitkomst (Boete? Aanpassing van omzet en winstcijfers?) boven de markt blijven hangen en zal het aandeel niet herstellen. Dood geld dus, wat we beter op een andere manier kunnen aanwenden. Daarom hebben we besloten het aandeel te verkopen."

Boskalis: nog steeds koopwaardig

"Kort voor de aandeelhoudersvergadering eerder deze maand kwam Boskalis met een update over het afgelopen kwartaal. Bestuursvoorzitter Berdowski bevestigde wat hij ook al bij de jaarcijfers over 2017 verkondigde. Als gevolg van aanhoudende druk op de marges bij met name de divisie Offshore Energy, was de omzet in het eerste kwartaal vrijwel gelijk aan die van het eerste kwartaal van 2017. Cijfers werden niet gepubliceerd."

"Wel maakte Boskalis bekend dat de vlootbezetting van de baggerschepen stabiel bleef in het afgelopen kwartaal. De orderportefeuille nam verder toe, voornamelijk met een tweetal opdrachten in Singapore ter waarde van totaal 700 miljoen euro. Ook kwam Boskalis als beste uit de bus voor een opdracht van de gemeente Amsterdam voor het opspuiten van een nieuw wooneiland bij IJburg ter waarde van 85 miljoen euro. De definitieve opdracht wordt binnenkort verwacht."

"Boskalis herhaalde de voorzichtige outlook voor het gehele jaar. Wel ziet men tekenen van herstel. Maar Boskalis verwacht niet, met de kennis van nu, dat het zal lukken om de nettowinst van 2017 te evenaren. Dit is eigenlijk een verkapte winstwaarschuwing. Bij de presentatie van de jaarcijfers zei Boskalis immers nog dat de winst over 2018 gelijk zou zijn aan die van 2017."

"Op zich is dit opmerkelijk daar concullega’s zoals Van Oord, Brunel, Baker & Hughes GE en Fugro zich veel positiever uitlaten over een weer aantrekkende business. Ook het feit dat bestuursvoorzitter Berdowski privé 3 maanden geleden nog 50.000 aandelen in zijn bedrijf kocht, rijmt niet echt met de voorzichtige vooruitzichten. Boskalis liet wel weten dat bij het meest vroeg-cyclische onderdeel van het concern het orderboek langzaam maar zeker goed gevuld raakt. Het gaat hier om Marine Survey dat bodemonderzoek doet, net als Fugro, voor de olie-industrie. Marine Survey bestaat uit de activiteiten van het Engelse Gardline dat Boskalis een jaar geleden overnam."

Ondanks de verwachting van een lagere omzet en winst, de oplopende betaaltermijnen, de sombere outlook en de terugplaatsing naar de Midkap, vinden wij het aandeel nog steeds koopwaardig. De sterke balans, de grote orders in Singapore van totaal 700 miljoen euro, lange termijntrends (zoals klimaatverandering, de nog immer groeiende vraag naar fossiele brandstoffen, windparken op zee), het goede management, de grote aandeelhouder HAL (34,6 procent) en het mooie dividendrendement van 4 procent zijn hier voor ons de redenen. Wij verwachten dat de investeringsbereidheid van de oliemajors zal oplopen en dat Boskalis hiervan zal kunnen gaan profiteren. Zo gauw Boskalis melding doet van grote orders in de Offshore kan het aandeel verder herstellen.

Equinix: alleen maar aantrekkelijker

"Begin deze maand kwam de Amerikaanse bouwer en exploitant van datacenters Equinix met prima kwartaalcijfers. De omzet steeg jaar op jaar met 28 procent naar 1,2 miljard dollar. Hiervan was 10 procent autonoom en 18 procent te danken aan de koers van de dollar. Het aangepaste EBITDA kwam uit op 580 miljoen dollar en versloeg daarmee de analisten (556 miljoen dollar). Datzelfde gold voor de AFFO (Adjusted Funds From Operations), zeg maar de netto huuropbrengsten, die uitkwamen op 415 miljoen dollar (verwacht werd 391 miljoen dollar, 9 procent meer dan in het voorgaande kwartaal en 36 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017). De vooruitzichten van het bedrijf zijn voorzichtig en daarom niet spectaculair; de omzetverwachting was iets beter dan verwacht maar die van het EBITDA en de AFFO waren lager dan de analistenconsensus. Dit was de reden waarom het aandeel daalde op de cijfers."

"Omdat de rente stijgt in de Verenigde Staten dalen de vastgoedfondsen. Dit is een Pavlov-reactie die je vaker ziet. Omdat het aandeel Equinix als REIT deel uitmaakt van diverse vastgoed-ETF’s, die dus momenteel vrij massaal worden verkocht, wordt het aandeel Equinix ook veel verkocht. Dit verklaart de koersdaling van de laatste tijd. De koersdaling heeft dus meer een technische reden dan dat het slecht gaat met Equinix. Want dit is duidelijk niet het geval!"

"Deze stevige groei van Equinix wordt mogelijk gemaakt door de explosieve groei in datacenters wereldwijd. De groei naar opslagcapaciteit voor data groeit met 25 procent per jaar. Verschillende trends komen hier samen: Steeds meer mensen krijgen toegang tot steeds meer data vanaf steeds meer ‘devices’ die voor steeds meer doeleinden gebruikt worden. Iedere mail of applicatie die geopend wordt, activeert ergens ter wereld in een datacenter. Bedenk dat een zelfrijdende auto bijvoorbeeld meer dan 3.000 keer zoveel data gebruikt als een gemiddeld individu per dag! Aan deze groei komt voorlopig naar verwachting geen einde."

"Equinix biedt interconnectie en dat maakt dit bedrijf uniek ten opzichte van bijvoorbeeld Amazon en Google. De toegang en opslag is veiliger, goedkoper en sneller. Dit omdat de telecomoperator eruit valt. Equinix beschikt over datacenters op de meeste locaties waar zich internetknooppunten bevinden en dat maakt het bedrijf weer gewild door veel andere bedrijven. Men wil allemaal graag zitten waar Equinix zit. Hoe dichterbij, hoe sneller de data beschikbaar zijn. Equinix was al een interessant aandeel vanwege het groeimodel. Nu het aandeel flink is gedaald, is een aankoop alleen maar aantrekkelijker geworden."

Nieuw in het lijstje: Rio Tinto

"In april gaf Rio Tinto een productie-update die in navolging van de rapportage van de resultaten over vorig jaar eens te meer duidelijk maakten dat ’s werelds op-een-na-grootste mijnbouwer in de lift zit. Waar Rio Tinto in februari al een groei van de nettowinst van 69 procent rapporteerde ten opzichte van het jaar ervoor, werden twee maanden later de productiecijfers voor ijzererts en koper verhoogd. Rio Tinto kan, als een van de voornaamste grondstofproducenten ter wereld, sterk gaan profiteren van de wereldwijde aanzwellende vraag naar de breed toepasbare metalen als ijzererts, koper en aluminium. Overigens is Rio Tinto ook de vierde producent ter wereld van uranium."

"De goede resultaten zijn niet alleen het gevolg van de hogere grondstofprijzen. Ook ligt het kostenbesparingsprogramma van Rio Tinto voor op schema. Zo’n derde van de toegenomen cashflow van de onderneming is te danken aan technologische vernieuwingen als robotisering. Volgens bestuursvoorzitter Jean-Sébastien Jacques ligt het bedrijf zo’n tien jaar voor op de concurrentie wat betreft autonome technologieën. Als gevolg van de ingrijpende automatisering is het aantal werknemers al met een derde gereduceerd. Autonome trucks leiden al tot een besparing van 15 procent. Maar de komende vijf jaar denkt Rio Tinto nogmaals een grote sprong te kunnen maken. De winstmarges zijn inmiddels geklommen naar het hoogste niveau in tien jaar."