Beleggers die denken dat de opmars van de grondstoffen zijn hoogtepunt heeft bereikt zullen veel winst mislopen. Daarvoor waarschuwt Goldman Sachs. De bank denkt dat er nog veel meer in het vat zit voor grondstoffen.

De Amerikaanse zakenbank voorspelt dat de grondstoffenindex, die de prijsontwikkeling van onder andere ruwe olie en koper volgt, met 8 procent zal stijgen in de komende twaalf maanden. Dat is een verhoging van de eerdere prognose, die uitging van een stijging van 5 procent.

Grondstoffen zijn de best presterende vermogenscategorie van dit jaar. De aanjager voor de opmars is de stijging van de prijs van ruwe olie. De prijs van Brentolie is in de afgelopen twaalf maanden met meer dan 51 procent gestegen, terwijl een vat Amerikaanse ruwe olie bijna 45 procent duurder is geworden.

"Er is waarschijnlijk ruimte voor een voortzetting van de rally. De vooruitzichten voor de olieprijs zijn nu optimistischer, omdat de robuuste vraag wordt gecombineerd met tegenvallers aan de aanbodkant", schreef Jeffrey Currie, hoofd grondstoffenstrateeg bij Goldman Sachs.

Angst voor groeivertraging

Goldman Sachs signaleert dat het sentiment rond grondstoffen momenteel wordt gedrukt door de groeiende bezorgdheid in de markt over een vertraging van de wereldwijde groei en de stijgende Amerikaanse rentetarieven.

Maar de zakenbank denkt dat deze angsten in de markt grotendeels ongegrond zijn en dat grondstoffen die tegenwind van zich af kunnen schudden.

Tekort aan aanbod van olie

De prijs voor een vat Brentolie steeg afgelopen week naar 80 dollar en benaderde daarmee het prijsdoel van Goldman van 82,50 dollar.

Door de dalende productie in Venezuela en Angola, de terugkeer van VS-sancties tegen Iran en knelpunten in het eerste schalieoliegebied van Amerika dreigt een aanbodtekort te ontstaan van ongeveer 1 miljoen vaten per dag, zo waarschuwt de zakenbank.

Goldman Sachs benadrukt ook dat de fysieke markten (waar kopers daadwerkelijk grondstoffen verhandelen om aan de reële vraag te voldoen) de neiging hebben om de groeiende zorgen en stijgende rentetarieven te negeren.

Ook lijken ze stijging van de koers van de dollar van zich af te schudden, waardoor grondstoffen die zijn geprijsd in dollars duurder worden voor houders van andere valuta.

Productiebeperking OPEC

De bank merkt verder op dat de OPEC momenteel zijn productie beperkt. Dat betekent de kans groot is dat de huidige deal van de OPEC en Rusland om 1,8 miljoen vaten per dag van de markt te houden, waarschijnlijk op korte termijn zal leiden tot een olietekort.

Currie wijst erop dat het oliekartel historisch gezien de productie nooit snel genoeg heeft hersteld om aan de vraag te voldoen. Hij brengt het jaar 2000 in herinnering. Toen schroefde de OPEC de productie met 3 miljoen vaten per dag op, nadat het aanbod in reactie op de financiële crisis in Azië jarenlang was verlaagd.

Ondanks de opheffing van de productiebeperking door de OPEC, was de vraag naar olie destijds groter dan het aanbod. De Verenigde Staten moesten de strategische oliereserves aanboren om de hoge benzineprijzen in te dammen. De Petroleum-index van Goldman steeg in dat jaar met 51 procent.

Carry trade

Goldman ziet ook een aantal andere factoren die de olieprijzen kunnen stimuleren.

Zo helpt de groei van het dollarkrediet olie-importeurs in de opkomende markten die worstelen met de hogere olieprijzen. Volgens Goldman Sachs zullen de olieprijzen op zijn minst blijven bewegen in de range van 60-70 dollar. Dat creëert een vraag naar oliefutures bij handelaren die op zoek zijn naar gemakkelijke winsten via de zogenoemde 'carry trade'.

De lagere voorraden zullen alleen de 'backwardation' van de oliemarkt versterken,  wat op zijn beurt de carry-handel stimuleert, aldus Goldman.

Een 'carry trade' is een constructie waarbij beleggers in de valutamarkt bijvoorbeeld geld lenen in landen met een lage rente en dit vervolgens investeren in een land met een hgoere rente.

In de futurehandel is sprake van 'backwardation' als de huidige prijs van een goed, de spotprijs, hoger is dan de prijs voor levering in de toekomst.

Investeringen in duurzame oliebronnen

Verder zijn de investeringen in duurzame oliebronnen volgens Goldman te laag om aan de toekomstige vraag te voldoen, omdat Amerikaanse boorbedrijven zich concentreren op het snel uitputten van de schaliegebieden.

Dat is eveneens een overeenkomst met 2000, toen de technologische hausse kapitaal wegtrok bij de oude industriële economie, waardoor tekorten werden gecreëerd op belangrijke gebieden.

"Hoewel de overeenkomsten opvallend zijn, aarzelen we nog om vergelijkbare rendementen te verwachten in 2018. Maar dergelijke vergelijkingen dienen wel om te laten zien waarom longposities in grondstoffen zinvol zijn bij een groeivertraging", aldus Currie.