Beleggers zijn de laatste tijd minder bereid om risico te nemen. De vraag naar riskantere beleggingen, zoals aandelen en hoogrenderende obligaties, staat onder druk, maar de tegenwind zou weleens van voorbijgaande aard kunnen zijn.

Dat schrijft Bloomberg naar aanleiding van een rapport van de economen van Goldman Sachs. Charles Himmelberg en James Weldon wijzen op de zijwaartse beweging in de S&P 500-index sinds de koersval begin februari. Dit is volgens hen het bewijs dat nerveuze handelaars niet bereid zijn om een duidelijke positie in te nemen.

Ze zien drie redenen waarom beleggers in risicovolle activa zich minder zorgen zouden moeten maken.

1. Sterke vooruitzichten wereldwijde groei

Ten eerste blijft het duo overtuigd van de sterke vooruitzichten voor wereldwijde groei, ondanks de recente daling van de wereldwijde activiteitsindicatoren.

De wereldwijde groei is mogelijk gematigd in het eerste kwartaal, maar de economen verwachten dat de Amerikaanse economie binnenkort aan kracht zal winnen, dankzij de belastingverlagingen die in december zijn ingevoerd. Bovendien zien de economieën van China, Brazilië en India er volgens hen nog steeds sterk uit.

2. Angst voor verkrappig is overdreven

De tweede reden waarom paniek niet nodig is, is dat de zorgen over een monetaire verkrapping door de Federal Reserve waarschijnlijk overdreven.

3. Technische tegenwind neemt af

Ten derde zal de technische tegenwind die het risicosentiment heeft gedrukt waarschijnlijk afnemen. De twee economen van de zakenbank erkennen dat de markten een grote verandering in de rendementen van staatsobligaties hebben moeten opvangen. "Maar het grootste deel van deze beweging is waarschijnlijk achter de rug", zo voorspellen ze.

Kanttekeningen

Himmelberg en Weldon verwachten ook dat de nervositeit ten aanzien van de bedrijfswinsten zou moeten matigen nu het cijferseizoen goed op gang is gekomen en de meeste bedrijven de verwachtingen hebben verslagen en meer cash beschikbaar hebben voor de inkoop van aandelen.

De economen plaatsten wel een aantal kanttekeningen bij hun verwachting. Zo menen ze dat de verhouding tussen risico en rendement er niet per sé aantrekkelijk uitziet, dat de waarderingen hoog blijven en dat het risico op een oververhitte arbeidsmarkt en een recessie toeneemt.

"De ongewoon vriendelijke mix van sterke groei en lage inflatie die de afgelopen jaren zo'n krachtige impuls aan de risicobereidheid heeft gegeven, kan niet worden voortgezet", erkennen de Goldman-economen.

Wat betreft de angst voor oververhitting van de arbeidsmarkten en een recessie verklaarden ze dat het zover nog niet is. "Deze risico's kunnen kleiner blijken dan velen vrezen." De groei zal waarschijnlijk sterk blijven, ondanks de recente matiging, zovoorspellen de economen. "Beleggers hoeven zich dan ook minder zorgen te maken en kunnen zich meer ontspannen."