Een deel van de bedrijven heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 2018 inmiddels gepubliceerd. De meeste kwartaalcijfers zijn zeer sterk en aanzienlijk beter dan de verwachtingen. Vreemd genoeg daalde van een aantal aandelen de koers na publicatie van goede kwartaalcijfers. Loege Schilder zoekt hiervoor een verklaring op belegger.nl.

In totaal wisten tot nu toe 160 bedrijven binnen de S&P 500 de kwartaalverwachtingen te overtreffen. Dit is ruim 73 procent van de tot nu toe uitgebrachte kwartaalrapportages. Het is opmerkelijk dat zo’n groot deel van de bedrijven beter presteert dan verwacht, zegt Schilder. 

De verwachtingen waren namelijk al hoog gespannen vanwege de belastingverlaging in de VS en de hoge economische groei. Je zou verwachten dat deze positieve resultaten worden omarmd door aandelenbeleggers.

Dalende koersen 

Opvallend genoeg daalde de koers van een aantal aandelen na publicatie van sterke kwartaalcijfers. Wij zagen dit bijvoorbeeld bij Google, Caterpillar, Lockheed Martin en Morgan Stanley. Blijkbaar weegt de neerwaarts bijgestelde verwachting voor beleggers zwaarder dan de goede kwartaalcijfers.

De koersontwikkeling van Caterpillar is een interessant voorbeeld. De eerste kwartaalcijfers waren met een positieve verrassing van ruim 30 procent ver boven verwachting. De CFO van Caterpillar wilde daarom de verwachtingen voor de rest van het jaar temperen. Hij stelde de verwachting voor het gehele jaar naar boven bij, maar gaf aan dit kwartaal waarschijnlijk niet geëvenaard wordt.

De markt had blijkbaar op een voortzetting van de huidige groei gerekend en vatte de tempering van de verwachtingen daarom op als een teleurstelling. Omdat Caterpillar als een graadmeter wordt gezien van de Amerikaanse economie, werden ook andere bedrijven geraakt door dit negatieve sentiment.

Onzekerheid in de markt

Op de achtergrond spelen momenteel nog andere zaken waardoor beleggers gevoeliger zijn voor nieuwsberichten. Denk hierbij aan de handelsbeperkingen van president Trump, politieke spanningen over Amerikaanse bemoeienis in Syrië en de stijgende Amerikaanse 10-jaars rente. Door deze nervositeit wordt sterker gereageerd op ‘negatieve’ berichten.

Focus op ontwikkeling van bedrijfswinsten

Als langetermijnbeleggers proberen wij ons niet te veel te laten leiden door incidentele politieke gebeurtenissen en focussen we op de trendmatige ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Daarom zijn we blij met de goede kwartaalresultaten.

We verwachten dat het economische sentiment de positieve ontwikkeling van bedrijfswinsten voorlopig blijft ondersteunen. Het IMF verwacht in haar ‘World Economic Outlook’ dat de sterke groei van de afgelopen tijd nog jaren kan doorzetten onder andere vanwege de Amerikaanse belastinghervorming en het ruime Europees monetaire beleid. 

Beleg voor de lange termijn

De afgelopen periode hebben bedrijven uitstekende bedrijfscijfers gepubliceerd. De hooggespannen verwachtingen werden in meerderheid verslagen. Opvallend was dat van diverse bedrijven de koers daalde, ondanks zeer goede cijfers. Door de onzekerheid onder beleggers wordt heel sterk gereageerd op een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen.

Als belegger is het belangrijk om je niet te laten afleiden door beweeglijkheid op de korte termijn van individuele bedrijven. Goede economische vooruitzichten gesteund door sterke bedrijfsresultaten bieden naar mijn mening gunstige beleggingsomstandigheden voor de lange termijn.