Zijn we op weg naar een recessie? Die vraag doemt op nu de Amerikaanse economie de langste periode van expansie uit de geschiedenis heeft bereikt. Zekerheid is helaas nooit te geven, maar er zijn wel vier waarschuwingssignalen.

Dat meldt MarketWatch. Hoe weten beleggers of er een recessiemonster op de loer ligt? Het slechte nieuws is dat er geen enkele variabele is die kan zeggen dat er een recessie komt. Maar enkele gecombineerde indicatoren kunnen wel een redelijk goed idee geven.

De recessie-indicatoren van de Fed

De Federal Reserve Bank van St. Louis schetst een scenario dat vaak voorkomt voor een recessie. Voor bijna elke naoorlogse recessie liepen de olieprijzen flink op, voor de twee meest recente recessies liepen ook de waarderingen van activa op en vlak voor alle recessies sinds 1960 was er was sprake van een omgekeerde, ofwel inverse rentecurve. Dit laatste houdt in dat het rendement van korter lopende leningen hoger is dan dat van langer lopende leningen.

...Maar geen omgekeerde rentecurve

Het goede nieuws is daarentegen dat geen sprake is van een omgekeerde rentecurve, hoewel deze wel aanzienlijk is afgevlakt. De vraag waarom een inverse rentecurve een goede voorspeller is van een recessie, is echter nog steeds een punt van discussie.

Een recent rapport van de Federal Reserve Bank van San Francisco bood deze verklaring: "Langetermijnrentes weerspiegelen de verwachtingen van toekomstige economische omstandigheden en hoewel ze stijgen met de kortetermijnrente tijdens het eerste deel van een expansie, hebben ze de neiging om te stoppen met stijgen zodra de economische vooruitzichten voor beleggers steeds pessimistischer worden".

Een vlakkere rentecurve maakt het ook minder rendabel voor banken om op korte termijn te lenen en op lange termijn uit te lenen. Dit kan het kredietaanbod temperen en kredietvoorwaarden aanscherpen.

"Ondanks deze plausibele verklaringen, maakt de complexe relatie tussen de rentetarieven en de macro-economie het moeilijk om het exacte mechanisme vast te stellen dat ten grondslag ligt aan de koppeling tussen rentecurve-inversies en economische groeivertragingen", concludeert de Fed van San Francisco.

Andere recessie-indicatoren

De Amerikaanse bank Wells Fargo wendde zich tot computermodellen om recessies te helpen voorspellen. Door bijna 6.000 verschillende economische variabelen te testen, deze in verschillende categorieën onder te verdelen en vervolgens 30 miljoen regressies uit te voeren, kwam de bank met dit rijtje recessie-indicatoren:

  • de tienjaarsrente
  • de M2-maatstaf voor geldhoeveelheid
  • de banengroei
  • de consumentenprijsindex
  • de winkelverkopen
  • de inkoopmanagersindex van de industrie
  • de ww-uitkeringen en
  • de index van het consumentenvertrouwen.