Er zijn op dit moment drie bedreigingen voor de wereldeconomie: de spanningen op het handelsfront, fiscale en financiële risico's en de voortdurende strijd om 'inclusieve' ofwel solidaire groei te bereiken. Hiervoor waarschuwt Tao Zhang, adjunct-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Dat zegt hij op Cnbc. Hoewel de zon nog steeds schijnt boven de wereldeconomie, zouden er donkere wolken aan de horizon kunnen opdoemen, aldus Zhang.

Handelsconflicten

Het eerste risico dat hij noemt zijn handelsconflicten. Er zijn talloze modellen die proberen om de impact te beoordelen van een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar ook van eventuele verzachtende maatregelen, zegt Zhang.

Hij erkent echter dat de realiteit weleens een stuk gecompliceerder zou kunnen zijn dan de voorspellingen van deze modellen. De signalen wijzen volgens hem wel op een oplossing van de meningsverschillen tussen beide kampen. "Anders zou de escalatie van de handelsspanningen op welke manier dan ook tot een verlies voor de wereldeconomie leiden."

Schuldenberg

Een tweede bedreiging voor de wereldeconomie is de enorme schuldenberg, zegt Zhang, die heeft gewerkt als uitvoerend directeur van het IMF voor China en als plaatsvervangend gouverneur bij de People's Bank of China.

Volgens hem zijn de schuldniveaus hoger dan tijdens de financiële crisis van 2008. "Dat op zichzelf is alarmerend voor ons allemaal", zegt hij. Het totale schuldniveau voor de wereld kwam volgens het IMF in 2016 uit op 164 biljoen dollar: een recordbedrag.

Verder zei Zhang dat landen zich bewust moeten zijn van hun fiscale condities, met name in de publieke sector, om duurzaamheid van de economie vast te stellen of om te bepalen of fiscale expansie een haalbare optie blijft om de economische groei te ondersteunen, zei Zhang.

Aangezien sommige economieën volledige werkgelegenheid benaderen, zouden verdere overheidsuitgaven kunnen leiden tot een bedreiging voor de duurzaamheid van hun fiscale gezondheid, waarschuwt Zhang.

Financiële technologie

Wat betreft innovatie ziet hij een groot potentieel voor financiële technologie om efficiëntiewinsten te behalen en een breder bereik van financiële diensten voor de massa te realiseren.

Hij wijst wel op de risico's van cybercriminaliteit. Dit vereist volgens hem zeer veel aandacht. Het IMF werkt op dit vlak samen met diverse landen en bedrijven om oplossingen voor dit probleem te vinden.