Vergeet de handelsoorlog of de onzekerheid over de technologiebedrijven, het werkelijke gevaar voor de aandelenmarkt is de Amerikaanse Federal Reserve. 

Dat schrijft MarketWatch.

In de afgelopen weken was onzekerheid over het politieke beleid van de VS de grootste aanjager van de koersbewegingen op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Beleggers vreesden dat protectionistische maatregelen van president Donald Trump zouden kunnen escaleren in een handelsoorlog, of dat de recente problemen rond internetbedrijven zouden kunnen kunnen leiden tot agressieve regelgeving tegen enkele grote bedrijven in deze sector.

Op langere termijn is het echte risico voor Wall Street echter mogelijk niet afkomstig van het Witte Huis of het Congres, maar van de Federal Reserve.

Beleidswijziging Fed

De Amerikaanse centrale bank heeft zijn monetaire beleid geleidelijk gewijzigd op twee belangrijke punten: zij is bezig de rente te verhogen en de balans te verkleinen.

De afgelopen tien jaar hebben lage koersen en het obligatie-opkoopprogramma van de Fed bijgedragen aan de massale opleving van de aandelenmarkten. Hoewel veranderingen in dit beleid wel op grote schaal zijn gerapporteerd, menen analisten dat Wall Street de risico's van deze beleidsveranderingen nog steeds niet waardeert.

"Jaren van geaccumuleerde beleidsverstoring, een gebrek aan manoeuvreerruimte voor de Fed en schokgolven in het beleid zijn de risico's voor de S&P 500 die we zien; niet bedrijfswinsten of economische groei", zei Barry Bannister, hoofd van de institutionele aandelenstrategie bij Stifel.

Fed-gerelateerde risico's

Bannister waarschuwt al enige tijd voor Fed-gerelateerde risico's. Onlangs speculeerde hij dat als de Fed de overgang naar een meer genormaliseerd beleid verkeerd zou uitvoeren, dit kan leiden tot een "ongewoon snelle" berenmarkt, wat leidt tot een "verloren decennium voor aandelen".

Andere analisten zijn minder pessimistisch, maar ook zij stellen dat het monetaire beleid een van de belangrijkste factoren zal zijn die de handel in de komende jaren zal sturen, vergelijkbaar met factoren als de bedrijfswinsten, de economische groei en inflatie. 

De verandering van het Fed-beleid heeft waarschijnlijk al bijgedragen aan recente marktacties, waaronder de stijging van het rendement op het Amerikaanse tienjarige staatspapier van 2,41 procent naar 2,82 procent aan het begin van het jaar. Eind februari werd het hoogste punt in vier jaar bereikt, van 2,94 procent.

Die stijging van het rendement betekent dat de koersen van obligaties zijn gedaald, omdat deze twee in omgekeerde richting bewegen.

Stijgende rendementen en rentetarieven - in combinatie met de vrees voor inflatie, die beide trends zou verergeren - voedden ook de eerste correctie in ongeveer twee jaar voor de Dow-Jonesindex en de S&P 500.

Aandelen nu risicovoller

In vergelijking met andere activaklassen worden aandelen nu als risicovoller beschouwd in vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt niet alleen door de hoge waarderingen, maar ook omdat de tienjaars rente lange tijd lager was dan de gemiddelde dividenden van de S&P 500.

Hierdoor hadden beleggers die gericht waren op inkomsten een reden hadden om de voorkeur te geven aan aandelen, ondanks hun hogere volatiliteit. 

Analisten van Bretton Woods Research omschrijven de Fed als "de primaire risicovariabele, de 'Public Enemy No.1' als het gaat om de vooruitzichten voor aandelen en groei."

Terugdringen Fed-balans

Ook een andere katalysator voor aandelen loopt ook ten einde. Het obligatie-inkoopprogramma van de Fed, dat de balans van de centrale bank deed oplopen tot bijna 4,5 biljoen dollar, hielp jarenlang de rente laag te houden. Hierdoor waren aandelen aantrekkelijker dan vastrentende beleggingen.

Nu de Fed zijn balans met 10 miljard dollar per maand terugbrengt (en dit tempo uiteindelijk zal opvoeren naar 50 miljard dollar per maand), zal deze stimulans van aandelen geleidelijk wegebben.

Meer volatiliteit

Een genormaliseerd beleid zal waarschijnlijk ook leiden tot een normalere omgeving voor aandelen, in plaats van de uitzonderlijk lage volatiliteit van de afgelopen jaren. Maar een markt met scherpe omwentelingen - zoals we dit jaar hebben gezien - zal waarschijnlijk wel pijnlijker zijn voor beleggers.

"Het morfine-infuus eindigt", zei Charlie Smith, chief investment officer bij Fort Pitt Capital Group. "Zodra kwantitatieve versoepeling agressief wordt verminderd, is er geen manier om te voorkomen dat de volatiliteit zal stijgen."