BlackRock is optimistisch over aandelen; met name uit de Verenigde Staten en opkomende markten. De grootste risico's liggen in het toenemende Amerikaanse protectionisme en een stijging van de obligatierendementen. 

Dat blijkt uit de vooruitzichten van de vermogensbeheerder voor het tweede kwartaal, waarover Cnbc bericht.

BlackRock, die meer dan 6 biljoen dollar aan vermogen onder beheer heeft, was al eerder optimistischer geworden over de Amerikaanse aandelenmarkt, na wijzigingen in de belastingwetgeving, die de bedrijfswinsten een "super boost" zullen geven.

Voorkeur voor aandelen

De vermogensbeheerder blijft vasthouden aan een relatieve voorkeur voor aandelen. Maar Richard Turnill, global chief investment strateeg bij BlackRock Investment Institute, houdt er wel rekening mee dat de 'superkrachtige rendementen' van vorig jaar tot het verleden behoren. "Ik verwacht rendementen die meer zijn gedempt, maar meer worden aangedreven door bedrijfsinkomsten."

Diverse Wall Street-analisten verwachten dat het komende cijferseizoen een positieve katalysator zou moeten zijn die de uitverkoop van de aandelenmarkt zou kunnen stoppen. Uit een inventarisatie van Thomsom Reuters blijkt dat algemeen wordt verwacht dat de bedrijfsinkomsten in het tweede kwartaal met gemiddeld 18,5 procent zullen groeien.

Negatief over staatsobligaties

Turnill zei verder dat de BlackRock-strategen overwegend negatief zijn over staatsobligaties, maar wel van mening zijn dat schatkistpapier met een korte looptijd een beter rendement zal bieden. "Voor de eerste keer in vele jaren is er een veilige haven die een rendement belooft", zei hij over het tweejarige Amerikaanse staatsobligaties.

De strategen zijn daarnaast neutraal over bedrijfsobligaties, in een omgeving van krappe spreads en toenemende marktgevoeligheid voor stijgende rentetarieven.

Geen wereldwijde handelsoorlog

Verder blijft Turnill positief over de wereldhandel en verwacht hij niet dat het oplopende handelsconflict tussen de VS en China zal ontaarden in een wereldwijde handelsoorlog.

"Geen van beide partijen zou baat hebben bij een handelsoorlog. Ons basisscenario is positief, maar de risico's nemen zeker toe. We houden nauwlettend in de gaten of er een versnelling of escalatie is", zei hij.

Amerikaanse belastingverlagingen

De strategen wezen er tevens op dat de belastingaanpassingen in de VS zich voordoen op een moment dat de economie al aan het groeien was. Dat maakte de vooruitzichten wat onzekerder en zou ook kunnen leiden tot oververhitting.

BlackRock verwacht dat de belastingverlagingen en fiscale bestedingen ongeveer 1 procentpunt zullen toevoegen aan de economische groei dit jaar. Maar ze waarschuwen er wel voor dat een snellere groei kan leiden tot kortsluiting van de expansie als dit niet gepaard gaat met productiviteitsverbeteringen.

Hogere kapitaaluitgaven en productiviteitswinst door investeringen in technologie kunnen de groei in de tijd stimuleren, waardoor oververhitting wordt beperkt.

Oplopende inflatie en rente

De strategen zien de inflatie ook toenemen. Dat zou de Federal Reserve op het goede spoor moeten houden om de rente te verhogen. Turnill stelt dat vier renteverhogingen mogelijk zijn dit jaar en dat de markt zich al grotendeels heeft aangepast.

Een geleidelijke toename van de obligatierendementen is daarbij volgens Turnill belangrijk, aangezien de markt bestand is tegen geleidelijke stijgingen van de rente op staatsobligaties, die gepaard gaan met robuuste en aanhoudende groei.