De kans is groot dat de rendementen in de toekomst lager zullen zijn dan in het verleden. Beleggers moeten dus hun verwachtingen naar beneden bijstellen. Uit onderzoek van vermogensbeheerder Schroders blijkt echter dat de verwachtingen van beleggers onverminderd hooggespannen zijn.

Meer dan een derde van de beleggers hoopt de komende vijf jaar een jaarlijks rendement van 5 tot 9 procent te halen, terwijl 31 procent rekent op 10 tot 19 procent, zo bleek uit de Schroders Global Investor Study 2017. Het is verbazingwekkend dat beleggers hun verwachtingen niet temperen, nu de rente al tien jaar zo laag staat. 

Uit het onderzoek van Schroders bleek verder dat juist de millennials het meest optimistisch zijn met betrekking tot het verwachte rendement. Schroders ziet dit als een puur menselijke trek, namelijk dat recente ervaringen worden geëxtrapoleerd naar de toekomst. Mensen verwachten dat de toekomst er net zo uit ziet als het recente verleden. En in dat recente verleden waren de rendementen nou eenmaal hoog.

Lagere rendementsverwachtingen

De meeste verwachtingen wijzen echter op toekomstige rendementen die lager liggen dan wat beleggers de laatste decennia gewend waren. Daar ziet Schroders meerdere redenen voor:

De inflatie blijft naar verwachting op een laag niveau en dat gaat gepaard met een lager rendement dat obligatiebeleggers verlangen ter compensatie van de door inflatie afnemende koopkracht.

Lage rente

Lage inflatie betekent ook een lage rente. Hoewel de rente wel wat zal opkrabbelen, wordt algemeen verwacht dat deze op een vrij laag niveau zal blijven omdat de wereldwijde economische groei in de toekomst naar verwachting lager zal zijn dan in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog.

Het rendement op aandelen bedroeg in het recente verleden meer dan 6 procent, maar dat wordt niet meer verwacht in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Het plaatje voor de obligatiemarkten is nog iets somberder voor de komende zeven jaar, met een negatieve reële rente op schuldpapier uit het VK en Europa.

Wat betekent dit voor beleggers?

Als de rentevoet laag blijft, zal inflatie het spaargeld uithollen. Wie een hoger rendement zoekt, zal of meer moeten sparen en/of de samenstelling van zijn portefeuille moeten verbreden. Maar dit brengt weer andere risico's met zich mee. Zo moeten beleggers in dividendaandelen goed letten op de prijs die zij voor deze aandelen betalen. 

Voor obligatiebeleggers kunnen bedrijfsobligaties een optie zijn, maar hogere rendementen gaan gepaard met een hoger risico op wanbetaling. Een strategie gericht op inkomen vergt een langer tijdsframe en daarbij moet het valutarisico in de gaten gehouden worden als buiten de eigen regio wordt belegd.