Techaandelen zijn populair. Maar wat is op dit moment het meest geliefde aandeel in deze sector? Voor beleggers met een kortetermijnvisie is Netflix het meest populair. Zij die een horizon voor de langere termijn hebben, kiezen voor Alibaba.

Het Aurora-rapport publiceert een overzicht van de meest populaire technologie-aandelen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de instroom en uitstroom van geld richting de betreffende aandelen.

Drie soorten beleggers

In het rapport, waar MarketWatch aandacht aan besteedt, wordt naar drie soorten geldstromen gekeken: de investeringen van professionele vermogensbeheerders, bestedingen van zogenoemde momentum-beleggers en geldstromen van beleggers die onder druk van een short squeeze aandelen moeten kopen.

In totaal zijn tien verschillende bedrijven geanalyseerd. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de zogeheten FAANG-aandelen: Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Daarnaast zijn AMD. Alibaba, Microsoft , Nvidia en Tesla onder de loep genomen.

Professionals: Facebook en Alibaba

Wat betreft de professionals valt op dat zij alleen positief zijn over Facebook en Alibaba. Over AMD, Nvidia en Tesla zijn de beheerders zelfs ronduit negatief.

De andere aandelen hebben een neutrale positie qua geldstroom.

Momentum-beleggers: FAANG-aandelen en Microsoft

Momentum-beleggers zijn aanzienlijk positiever. Ze zijn extreem positief over alle FAANG-aandelen en datzelfde geldt voor het aandeel Microsoft.

De overige aandelen krijgen een positieve waardering van deze beleggersgroep.

Short squeeze-beleggers: Amazon en Netflix

Bij de short squeeze beleggers zijn de verschillen het grootst. Wat betreft Microsoft zijn de geldstromen negatief, maar over Amazon en Netflix zijn deze beleggers juist extreem positief.

Netflix en Alibaba aan kop

Alles bij elkaar genomen concluderen de samenstellers van het rapport dat Netflix het meest aantrekkelijk is voor beleggers met een korte termijn horizon.

Voor de groep die de aandelen voor langere tijd wil vasthouden ligt Alibaba het meest voor de hand.

Lees meer: Soros ligt wakker van kernbommen, Trump en FAANG