De aandelen van bedrijven met vrouwelijke leiders zijn minder volatiel. Sterker nog, het gemiddelde rendement van bedrijven met relatief meer vrouwelijke managers is ook hoger.

Dit blijkt uit een rapport van Bank of America waarover Bloomberg bericht. De bank heeft gekeken naar het rendement op eigen vermogen van bedrijven waarbij tenminste een kwart van het topmanagement vrouw is. In de periode van 2010 tot 2016 blijken bedrijven met relatief veel vrouwelijke bestuurders een hoger rendement te behalen dan gemiddeld.

Technologiebedrijven

Het blijkt dat vooral technologiebedrijven hoog scoren wanneer het gaat om het aantal vrouwelijke bestuurders. Het aantal vrouwelijke bestuurders stijgt geleidelijk. Een beetje te geleidelijk, zo blijkt uit het rapport. Bij slechts 11 procent van de S&P-500 bedrijven bestaat het topmanagement voor meer dan een derde uit vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen bedrijven die goed scoren op het gebied van hun ESG-beleid en het aantal vrouwelijke bestuurders. Maar ook een goed ESG-beleid is een indicator voor een hoger rendement in de toekomst. Het gaat ook om bedrijven waar de kredietwaardigheid verbetert.

Meer vrouwelijke bestuurders zorgt ervoor dat bedrijven beter op de hoogte zijn van de wensen van hun klanten. Er is sprake van meer meningsverschillen. Daardoor zijn bedrijven beter in staat om te reageren op veranderende marktomstandigheden.

Vooral detailhandel

Dit zou met name moeten werken voor de detailhandel, merkt Lorraine Hutchinson op. Zij is een analist verantwoordelijk voor consumptieartikelen bij Bank of America. Ze merkt op dat jonge vrouwen een belangrijke doelgroep zijn voor dit soort bedrijven.

De gemiddelde leeftijd van bestuurders bij dit soort bedrijven is echter 62 jaar. Tot haar verbazing zijn er nog tal van detailhandelsbedrijven waar geen enkele vrouw in het bestuur zit. Uit het rapport blijkt dat meer jongere vrouwen in het bestuur ervoor had kunnen zorgen dat dit soort bedrijven eerder waren overgeschakeld op de verkoop via internet in plaats van het uitbreiden van het aantal winkels.