Hoewel de waarderingen van Europese aandelen zijn verbeterd, zijn Europese aandelen nog altijd relatief goedkoop ten opzichte van andere regio’s. Dat zeggen de specialisten van vermogensbeheerder Schroders.

De cyclisch-gewogen koerswinstverhouding van Europese aandelen ligt volgens fondsbeheerder Martin Skanberg nog altijd onder het langjarig gemiddelde. Ook Johanna Kyrklund, hoofd beleggingen bij Schroders, vindt aandelen aantrekkelijk, vergeleken met de dure staatsobligaties. 

Staatsobligaties worden volgens Kyrklund eindelijk opnieuw geprijsd en dat kan de aandelenwaarderingen onder druk zetten, wat geen verkeerd signaal is. Het betekent volgens haar in ieder geval dat de cyclus intact is en dat Europa niet een Japan-achtige inzinking tegemoet gaat. Zij geeft drie adviezen aan beleggers voor dit jaar: wees niet te hebzuchtig, spreid voldoende en houd rekening met moeilijker omstandigheden in de komende twee tot drie jaar.

Groei als tweetrapsraket

De specialisten van Schroders zijn positief gestemd over de economische omstandigheden voor Europa. Kyrklund wijst er wel op dat de Europese schuldencrisis zich koest houdt, maar nog niet voorbij is. De obligatie-spreads worden gedrukt door het gevoerde monetaire beleid, maar zullen op zeker moment weer opspelen. 

Skanberg ziet mogelijkheden dat de Europese expansiefase zich zal voortzetten. De reden hiervoor is dat er bereidheid bij bedrijven is om te investeren en die ontbrak grotendeels tijdens de herstelfase. Fondsbeheerder James Sym plaatst daarbij wel een kanttekening dat wanneer de investeringen toenemen, de kosten ook gaan stijgen en winstmarges onder druk komen te staan. 

Hogere inflatie

Een hogere inflatie hoeft volgens de specialisten niet verkeerd uit te pakken in eerste instantie, maar zodra de rente begint op te lopen om die inflatie te beteugelen, kan dit een volgende recessie veroorzaken. Zo werken cycli nou eenmaal. Wat Sym ook ter overweging meegeeft, is dat Europa een grote netto exporteur is en dat de binnenlandse consumptie nog achterblijft. Als die aantrekt, kan dat de volgende aanjager worden van de economische groei in Europa.

Afbouw stimuleringsbeleid ECB

Kyrklund verwacht niet dat de Europese Centrale Bank (ECB) het beleid te agressief zal verkrappen. Een geleidelijke afbouw wordt voorspeld. Een terugkeer naar een positieve rente zal groeiaandelen raken. Dat is waarom Kyrklund beleggers tempert in hun hebzucht. Groeiaandelen hebben goed gepresteerd, maar de rendementen die ze hebben gerealiseerd, kunnen nu niet meer nagejaagd worden. 

Dreigt er een valuta-oorlog?

De vrees voor protectionisme in de VS is tot nu toe ongegrond geweest, maar de relatieve zwakte van de Amerikaanse dollar heeft enige bezorgdheid gewekt over de vooruitzichten voor Europese exporteurs, met name als de groei elders in de wereld zou vertragen. 

Volgens Kyrklund is de economische groei jaren achtereen laag geweest en diegene met de zwakste munt eiste het grootste deel van de taart op. Met het gesynchroniseerde wereldwijde herstel is dat niet meer het geval. Kyrklund ziet dan ook geen enkele reden waarom de ECB zou moeten proberen de euro omlaag te praten.

Tips en kansen

Skanberg verwacht dat de materialensector, met name chemie, papier en verpakkingsmateriaal, de komende jaren goed kan presteren, Hij verwacht dat Chinese producenten met kostenstijgingen te maken krijgen door strengere milieuwetgeving. 

Kyrklund heeft grote verwachtingen van aandelen uit opkomende markten. Daar lijken de waarderingen beter en is minder politiek risico aanwezig in vergelijking met ontwikkelde markten. 

Volgens Sym is de huidige lage rente onhoudbaar. De rente moet omhoog om de druk van de huizenmarkt af te halen. Daarom focust hij meer op waardeaandelen in de consumentensector. Maar hij houdt ook cash aan in de overtuiging dat een verandering in de markt nieuwe kansen kan bieden om kapitaal aan te wenden.