Ondanks het herstel op de Amerikaanse beurzen in de afgelopen dagen is het gevaar volgens veel fondsmanagers nog niet geweken. Uit onderzoek van Bank of America Merrill Lynch (BofA) onder fondsbeheerders blijkt dat 70% van de ondervraagden van mening is dat de wereldeconomie zich in een 'late cyclus' bevindt. 

Dat is het hoogste percentage sinds januari 2008 toen de financiële crisis op stoom begon te komen, meldt MarketWatch.

Het 'late deel' van een economische cyclus valt meestal samen met de piek van de markt en gaat vaak vooraf aan een recessie. Volgens het Wells Fargo Investment Institute, dat begin januari suggereerde dat de Amerikaanse economie zich bevond tussen het midden en het einde van de conjunctuur, wordt dit stadium gekenmerkt door een matigende groei, een verkrapping van het krediet, een piek in het beleggersvertrouwen, hogere inflatie en een versnelling van de renteverhogingen.

Inflatie- en rentevrees

Sommige van deze factoren komen tevoorschijn in de huidige cyclus. Het beleggersoptimisme bereikte onlangs een hoogtepunt van zeven jaar, voordat het in de laatste peiling daalde naar een dieptepunt van drie maanden. En het recent arbeidsrapport liet zien dat de lonen in het snelste tempo in meer dan acht jaar zijn gegroeid. Dat leidde tot bezorgdheid over de vraag of de inflatie na jaren van afwezigheid weer op de markt zou kunnen terugkeren en dat wakkerde de vrees aan dat de Federal Reserve agressiever zou kunnen worden in het verhogen van de rente. 

De veranderde vooruitzichten van de inflatie en de rentetarieven worden algemeen beschouwd als de aanjagers van de recente volatiliteit op Wall Street. Uit de enquête van Bank of Amerika bleek ook dat 45 procent van de ondervraagden vindt dat een "door inflatie veroorzaakte obligatiecrash" het grootste risico voor de markten is, gevolgd door een beleidsfout door de Federal Reserve of de Europese Centrale Bank.

Uittocht uit aandelen

De correctie op de aandelenmarkten werd ook gekenmerkt door een uittocht uit aandelen. Volgens de BofA-enquête daalde de aandelenallocatie in februari tot 43 procent van 55 procent in januari. Dat is volgens de bank de grootste daling in één maand in twee jaar. Tegelijkertijd liet het percentage beleggers dat bescherming heeft genomen tegen "een scherpe daling van de aandelenmarkten" de grootste stijging ooit zien in één maand. In de eerste week van februari was er ook sprake van een recorduitstroom uit aandelenfondsen.

Meer cash

Daarnaast lag de allocatie naar obligaties op een historisch dieptepunt van 69 procent aan onderwogen posities, terwijl het gemiddelde kassaldo van de ondervraagde fondsmanagers steeg naar 4,7 procent, van een laagste vijfjarig dieptepunt van 4,4 procent.

Geen duidelijk koopsignaal

"Hoewel de enquête van deze maand aantoont dat beleggers meer contanten aanhouden en minder geld aan aandelen toewijzen, geeft geen van beide factoren een duidelijk signaal dat de kust veilig is om de dip te kopen", zei Michael Hartnett, hoofd beleggingsstrateeg van Bank of America Merrill Lynch.