Naast een zeer laag werkloosheidscijfer van 4 procent in de VS bleek deze week dat de lonen in acht jaar tijd niet zo sterk zijn gestegen. Veel beleggers vrezen nu voor een verdere groei van de consumptie, waardoor de prijsinflatie sneller toeneemt dan verwacht.

Maar volgens Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Aberdeen Standard Investments, is die angst onterecht. Hij denkt dat het inflatierisico minder groot is dan door sommigen wordt aangenomen. Hij haalt daarbij drie punten aan.

Uurloon in februari lager

"In de eerste plaats lijkt de stijging van het gemiddelde uurloon in januari het gevolg van bijzondere weersomstandigheden in de VS. Er werd daardoor veel minder gewerkt, wat de uitkomst van het gemiddelde uurloon kan hebben vertekend. Naar verwachting zal de loonstijging in februari veel lager zijn."

Daarnaast blijkt uit verdere analyse dat de lonen van productiepersoneel maar weinig zijn toegenomen. Slechts een beperkt aantal werkenden mocht dus op een loonstijging rekenen, zo legt Lawson uit.

Productiviteit

Maar een nog belangrijkere factor voor de inflatieverwachting is de arbeidsproductiviteit. "Die neemt toe in de VS. Door deze hogere productiviteit blijft de groei van de arbeidskosten per eenheid product dus nog steeds beperkt." 

"De conclusie is dat hoewel ik verwacht dat de onderliggende inflatie zal stijgen, de bewegingen niet zo heftig zullen zijn als de markt gelooft."