De vooruitzichten voor obligaties van opkomende markten, ofwel Emerging Market Debt (EMD), in 2018 zijn gunstig gezien de sterke groei van de onderliggende economie.

Dat schrijft Marcelo Assalin, hoofd EMD, bij vermogensbeheerder NN Investment Partners. 

"De interesse van beleggers voor EMD is sterk en dit blijft waarschijnlijk zo. Een belangrijke factor is het verschil in economische groei tussen ontwikkelde en opkomende economieën, dat in 2016 op circa 2 procent een dieptepunt bereikte. Sindsdien is het verschil gegroeid en we verwachten dat het in de komende jaren nog verder zal toenemen", aldus Assalin.

Vorig jaar bereikte de instroom in de EMD-categorie met 112,8 miljard dollar het hoogste niveau van het afgelopen decennium en deze opwaartse trend zal volgens de vermogensbeheerder waarschijnlijk aanhouden. Door het verbeterde fundamentele plaatje kunnen de risicopremies verder omlaag.

Robuuste vooruitzichten

De vooruitzichten voor de economische groei zijn robuust. Zowel in de ontwikkelde als opkomende markten zal de groei verder aantrekken en dit zal de wereldhandel een impuls geven. China blijft een belangrijke aanjager van de economische groei in opkomende markten. NN Investment Partners verwacht dat deze zal toenemen van 4,5 procent in 2017 naar 4,8 procent in 2018.

De groei zal eerder mee- dan tegenvallen; als de wereldwijde economie verder verbetert, zal de groei in opkomende economieën wellicht nog sterker zijn. De Chinese autoriteiten zetten de komende jaren naar verwachting in op kwaliteit in plaats van kwantiteit in termen van groei, vanwege een sterkere focus op structurele hervormingen. NN Investment Partners verwacht dat China in de komende jaren met 6-6,5 procent zal blijven groeien. 

Verbetering betalingsbalansen

De betalingsbalansen van veel opkomende markten zijn in de afgelopen jaren fors verbeterd, omdat de tekorten op de lopende rekening flink zijn teruggebracht. De schuldenlast is sinds het toppunt in 2015 afgenomen, wat eveneens wijst op verbeterende fundamentals.

De inflatie blijft historisch laag, ondanks een lichte versnelling in de afgelopen maanden als gevolg van een hogere groei.

Hoge reële rentes

Reële rentes zijn in opkomende markten nog altijd hoog. Dit levert niet alleen hogere risicopremies op voor beleggers, maar zorgt er ook voor dat lokale centrale banken de rente niet meteen hoeven te verhogen.

Opkomende valuta's hebben al wat terrein teruggewonnen, maar op basis van de reële effectieve wisselkoersen zijn ze nog altijd zo'n 15 procent ondergewaardeerd.

Potentiële risico's

NN Investment Partners ziet enkele potentiële risico's, maar die zullen het positieve beeld waarschijnlijk niet verstoren. De beleidsnormalisatie zal, vooral in de Verenigde Staten, zorgen voor enige opwaartse druk op de obligatierentes. In combinatie met een hoger dan verwachte inflatie, die bijdraagt aan een agressiever (hawkish) dan verwachte houding van de Federal Reserve, kan dit leiden tot hogere volatiliteit.

Protectionisme

Protectionisme in de VS, dat velen een jaar geleden vreesden maar tot nu toe uitblijft, blijft een risico. NN Investment Partners ziet dit echter niet als een groot risico voor 2018, vooral nu het Amerikaanse belastingplan is goedgekeurd. De dreiging van protectionisme blijft echter bestaan, omdat het niet is uitgesloten dat de VS landen met grote handelsoverschotten ten opzichte van de VS, zoals China, Zuid-Korea, Japan en Mexico, zal aanpakken. 

De vermogensbeheerder denkt echter dat pragmatisme uiteindelijk zal zegevieren, omdat protectionistische maatregelen tot een tegenreactie zullen leiden, wat uiteindelijk negatief zal zijn voor de Amerikaanse economie.

Stabiele olieprijzen

Toenemende geopolitieke spanningen kunnen de olieprijs opdrijven, die wordt ondersteund door het akkoord van de OPEC en andere olieproducenten over aanbodbeperkingen, en een sterkere vraag als gevolg van de hogere economische groei. Een stijgende olieprijs zal Amerikaanse schalieproducenten echter aanzetten tot extra productie, waardoor de opwaartse druk op de olieprijzen wordt beperkt. Per saldo blijven de prijzen daarom waarschijnlijk relatief stabiel, denkt de vermogensbeheerder.

"Onze positieve visie op EMD is vooral gebaseerd op verbeterende fundamentals en de aantrekkelijkheid versus andere vastrentende markten. De breed gedragen groei van de wereldeconomie en de focus van China op hervormingen zijn gunstig voor beleggingen in opkomende markten. Politiek ingegeven volatiliteit zal mooie kansen creëren voor ervaren, actieve managers", aldus Assalin.