Afgelopen week werd MiFID II van kracht, een Europese richtlijn die betere bescherming moet bieden voor beleggers. De herziening van de eerste richtlijn zal vooral veel beleggingsondernemingen treffen.

Maar ook voor u als belegger zijn er indirect enkele veranderingen merkbaar. Justin Doornekamp somt op IEXGeld verschillende belangrijke punten op en geeft aan wat deze mogelijk tot gevolg hebben. 

Meer transparantie

Beleggingsondernemingen moeten u allereerst meer inzicht geven in de kosten die gepaard gaan met de beleggingen en wat deze betekenen voor uw rendement. Dit omvat dienstverleningen en het beleggingsproduct zelf. Met name bij de transactiekosten zal dat voor beleggers nieuwe inzichten bieden. 

Om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten werd begin dit jaar ook de Europese PRIIPs ingevoerd, die ter aanvulling dient op MiFID II. Onder deze vordering kunnen brokers besluiten om een aantal (buitenlandse) producten uit het aanbod te halen. Het betreft een selectie van verschillende producten zoals ETF’s, derivaten en hefboomproducten. 

Waarom? Veel buitenlandse uitgevers van beleggingsproducten kiezen bij het opstellen van documentatie voor beleggers voor de Engelse taal. De wetgever heeft voor Nederlandse besloten dat deze documentatie in een andere taal dan de Nederlandse niet toereikend is.

Het gevolg is dat bepaalde producten niet meer beschikbaar zijn om (bij) te kopen totdat de uitgevende instelling de producten ook in het Nederlands beschikbaar heeft. U kunt de beleggingen nog wel aanhouden of verkopen. 

Kosten beleggingsonderzoek

Een ander punt dat verandert zijn de kosten van beleggingsonderzoek. Vermogensbeheerders zullen die kosten in de toekomst via een aparte rekening moeten betalen aan de bedrijven waar ze de research van inkopen. Ook dit zorgt voor meer transparantie en bescherming van beleggers.

Vermogensbeheerders moeten kiezen of ze de rekening doorschuiven naar hun klanten of zelf betalen. Verschillende deskundigen zijn van mening dat zowel klanten als (kleinere) vermogensbeheerders dit er niet voor over hebben, waardoor er vaker gekozen zal worden voor ETF’s. Daar zijn namelijk geen researchkosten voor nodig. 

Als investeringen in research teruglopen, kunnen sommige handelshuizen besluiten om hun diensten terug te schroeven. Dit zal naar verwachting gevolgen hebben voor de research over minder populaire kleine en middelgrote fondsen.

Minder rapporten

Belegt u graag in kleinere aandelen, dan zou deze ontwikkeling niet wenselijk zijn. Volgens Jefferies presteren bedrijven die niet worden gevolgd door analisten gemiddeld 4,2% slechter dan sectorgenoten.

"[Kleinere en middelgrote aandelen] kunnen meer last krijgen van hoge volatiliteit, omdat de reële waarden moeilijker te achterhalen zijn", aldus een onderzoeker aan de London Business School in de Britse krant Financial Times.    

Overigens hebben kleinere beleggers in de praktijk slechts beperkte toegang tot research. "Het is nu al moeilijk voor individuele beleggers om toegang te krijgen tot analistenrapporten [en] MiFID II zal dit alleen maar verergeren", zo stelt ShareSoc, een Britse belangenvereniging voor beleggers. "Beleggers raken mogelijk nog minder goed geïnformeerd en dat is niet wenselijk."

Wel mogen ondernemingen sommige rapporten over macro-economische ontwikkelingen en vastrentende beleggingen publiceren, zolang ze maar voor iedereen beschikbaar zijn. Als gevolg hebben enkele banken, zoals ING, al een online platform opgericht om hun expertise te delen met retailbeleggers. 

Vermogensbeheerders zullen verder bij elk product moeten aangeven of hun advies wel of niet onafhankelijk is en wat hun doelgroep is. Dit kan beleggers helpen betere beslissingen te nemen. Past een product wel echt in uw portefeuille qua risicoprofiel of beleggingshorizon?

Meer persoonlijke info

Ten slotte moeten onder de nieuwe regelgeving de meeste beleggers meer persoonlijke informatie doorgeven aan beleggingsondernemingen, waaronder een sofinummer. Deze stap richting big data moet toezichthouders meer overzicht geven in de beurshandel, hetgeen onder meer marktmisbruik moet indammen.