Als de wereldwijde inflatie aantrekt, dan is de tijd aangebroken om blootstelling te verhogen aan grondstoffen. Daar verbeteren de fundamentals en zijn waarderingen aantrekkelijk. Dat zegt Mark Lacey, specialist in energie en edelmetalen bij Schroders, in zijn outlook voor 2018.

Grondstoffen zijn volgens Lacey redelijk uit de mode en beleggers hebben er lage blootstelling aan. Er zijn ook maar weinig beleggers die een goede inflatiedekking in hun portefeuille hebben. Volgens Lacey is de tijd echter aangebroken om weer oog te hebben voor inflatievriendelijke grondstoffen.

De wereldwijde inflatie lijkt volgens de grondstoffenspecialist een bodem bereikt te hebben. De mondiale schuldenlast blijft hoog en de groei is zeer gevoelig voor een stijging van de kosten voor vreemd vermogen. Centrale banken zijn daarom zeer terughoudend om de rente te snel te verhogen, met de kans dat economieën eerder oververhit raken.

Op de middellange termijn verwacht Lacey dat overheden en centrale banken een ruimer beleid gaan voeren om de economische groei aan te jagen en de ontevredenheid onder delen van de bevolking weg te nemen. Een dergelijk beleid versterkt de inflatie.

Beren op de weg voor dollar

Een sterke Amerikaanse dollar pakte negatief uit voor grondstoffen tijdens de bearmarkt die in 2016 eindigde. De depreciatie van de dollar in 2017 lijkt het begin te zijn van een nieuwe bearmarkt voor de greenback.

Als drijfveren daarvoor wijst Lacey op het groeiende tekort op de Amerikaanse begroting en op de handelsbalans, politiek disfunctioneren en zorgen over de Amerikaanse schuldenlast. Een zwakkere dollar zal in 2018 een positieve factor zijn op de grondstoffenmarkten.

Olie en energie

De outlook voor olie en energie in het algemeen is verbeterd. De belangrijkste risico's zijn nu opwaarts. De productie blijft in een aantal landen achter, terwijl wereldwijd de consumptie hoog blijft. Olievoorraden zullen in 2018 scherp dalen.

Schroders is ook bullish ten aanzien van aardgas in 2018. De markt voor Amerikaans aardgas kent een te laag aanbod, terwijl de vraag structureel groeit. Een prijsstijging kan niet uitblijven.

Agrarische grondstoffen

De fundamentals van een aantal belangrijke agrarische grondstoffen zullen volgens Schroders verbeteren in 2018. De tarwemarkten lijken te hebben gebodemd en veel soft commodities krijgen steun van structurele groei van de vraag op de lange termijn. 

Basismetalen

Lacey is positief over basismetalen, waar de mogelijke impact van het aanbod het grootst zijn, zoals aluminium en nikkel. Koper en ijzererts zijn het meest gevoelig voor een potentiële daling van de vraag in 2018.

Edelmetalen

Edelmetalen kunnen volgens Schroders profiteren, als de euforie over de aandelenmarkten in 2018 wegebt. De waarderingen van de aandelenmarkten zijn hoog. Bij toenemende geopolitieke spanning en volatiliteit op de financiële markten profiteren goud en zilver doorgaans.

In beide edelmetalen zijn beleggers onderwogen, ondanks solide rendementen in 2016 en 2017. Vanwege hun lage waardering kunnen goudaandelen op de langere termijn beter presteren dan het edelmetaal zelf.

Verwachtingen gunstig voor energie en goud

De prestaties van energiegerelateerde aandelen zijn sterk achtergebleven, ondanks de verbetering van de fundamentals van grondstoffen. De teleurstelling van beleggers over slechte en zelfs negatieve rendementen en de aanhoudende kapitaalvernietiging hebben ertoe geleid dat beleggers grondstoffenaandelen mijden. 

Zij wachten het moment af waarop grondstoffengerelateerde bedrijven, en met name energiebedrijven, een passend rendement laten zien en een consistente vrije kasstroom genereren. Zodra beleggers er vertrouwen in hebben dat de obsessie met ‘groei’ tot het verleden behoort, zou kapitaal opnieuw naar de sector moeten vloeien, voorspelt Lacey. Energie en edelmetalen zullen volgens hem aan aantrekkingskracht winnen in 2018.

Zeldzaam goedkoop

De waarderingen van grondstoffengerelateerde aandelen zijn zelden zo (relatief) goedkoop geweest als nu. Veel bedrijven met name in de energie- en edelmetalensector zijn in 2018 aantrekkelijk om in te beleggen, dankzij hun focus op vrije kasstroom, versterking van de balans en kapitaalrendement.

De stijgende grondstoffenprijzen en goedkope waarderingen bieden beleggers een aantrekkelijke kans om risico te spreiden en bescherming tegen inflatie te verkrijgen, verwacht Lacey.