Nu het sterke beursjaar 2017 bijna is afgelopen richten beleggers hun pijlen op het nieuwe jaar. En het eerste waar beleggers mee te maken krijgen is het zogenoemde januari-effect.

Deze seizoensgebonden beurswijsheid stelt dat over het algemeen de koersen van aandelen stijgen in de eerste maand van het jaar.

30 procent in drie maanden

Analist Nigam Arora schrijft in zijn column op MarketWatch dat het januari-effect een kans biedt om een rendement van ongeveer 30 procent te behalen in drie maanden, wat overeenkomt met een rendement op jaarbasis van 120 procent.

Arora stelt in de afgelopen 30 jaar ongeveer 80 procent van de tijd geld te hebben verdiend met het fenomeen dat de prijzen van bepaalde aandelen in januari meer doet stijgen dan de marktgemiddelden. In 10 procent van de tijd werd een break-even resultaat behaald en in ongeveer 10 procent van de tijd werd geld verloren.

Het Arora-rapport bevat een lijst met 36 aandelen die profiteren van het januari-effect. De lijst bevat een reeks kleine aandelen en bekende namen, zoals General Electric.

Koop de dips

Om een rendement van 30 procent te realiseren is het volgens Arora van cruciaal belang om op een bepaalde manier aandelen in te kopen. De praktische manier om te profiteren van het januari-effect is volgens hem om dips te kopen in bepaalde aandelen. Een bodem in een aandeel ontstaat volgens Arora wanneer verkopers uitgeput raken. Deze uitputting van de verkoper blijkt vaak uit een zwaar volume op een slechte dag. 

De dips in bepaalde aandelen kunnen volgens Arora optreden om de volgende twee redenen. De eerste heeft te maken met de belasting. In de VS moet belasting worden betaald op gerealiseerde koerswinsten. Wanneer verlieslatende posities worden verkocht dempt dit de hoeveelheid af te dragen belasting. Een dergelijke verkoop voor belastingdoeleinden drukt kunstmatig de prijs van bepaalde aandelen.

'Window dressing'

De tweede reden is het zogenoemde 'window dressing'. Portefeuillebeheerders willen beleggers in hun verslagen niet laten zien dat ze aandelen aanhouden die niet goed presteerden. Daarom verkopen ze die aandelen, waardoor ze kunstmatig verder worden gedrukt.

Dit jaar zijn er volgens Arora wel een aantal speciale overwegingen vanwege de belastinghervormingen in de VS. "Er is dit jaar een extra risico-element omdat er geen manier is om de effecten van de nieuwe belastinghervormingen op het gedrag van beleggers historisch te modelleren."

Tijd om in te stappen verschoven

Arora verwacht dat het grootste deel van de verkoop is uitgesteld tot januari en februari, van november en december. Om deze reden is de tijd om in te stappen en winsten te nemen verschoven ten opzichte van een normaal jaar.

"De verwachting is dat de volatiliteit in de toekomst zal aantrekken en dat er een daling zal zijn die groter is dan beleggers verwachten. Het plan is om deze grote dips op te kopen als ze zich voordoen", aldus de analist 

Vanwege de speciale overwegingen adviseert Arora de dips te kopen tot eind februari en winst te nemen in de periode maart tot mei. De analist tekent daarbij wel aan dat beleggers slechts een klein deel van hun portefeuille moeten wijden aan deze strategie.