Dat de fondsanalisten van Morningstar kritisch zijn, is al langer bekend. En dat de meeste actieve fondsen geen waarde toevoegen, is ook geen nieuws. Het zorgt er per saldo voor dat de hoogste Morningstar Analyst Rating voor maar een select groepje fondsen is weggelegd, schrijft Jeffrey Schumacher op Belegger.nl.

De Gold-rating is van toepassing op slechts 6 procent van de fondsen die onderworpen worden aan een kwalitatieve analyse. Een overzicht van Morningstars grootste overtuigingen.

De Morningstar Analyst Rating is het resultaat van een diepgaande kwalitatieve analyse van beleggingsfondsen, waarbij de Morningstaranalisten de fondsen beoordelen op vijf aspecten: het beleggingsteam, het beleggingsproces (en portefeuille), het fondshuis, de fondsprestaties en de kostenstructuur.

Op basis van dit raamwerk schatten de fondsanalisten het potentieel van een fonds in om toegevoegde waarde te creëren, waarmee de analyse vooruitkijkend is. De Morningstar Analyst Rating geeft dus aan in welke mate een fonds in staat is om het categoriegemiddelde en/of de benchmark te verslaan over een volledige marktcyclus, op basis van voor risico gecorrigeerde rendementen, schrijft Schumacher. 

Gold-rating

De fondsen die op basis van het kwalitatieve onderzoek tot de beste in hun categorie behoren, worden beloond met een Gold-rating. Van deze fondsen is de verwachting dat ze de potentie hebben om zowel hun categoriegemiddelde als hun benchmark te verslaan over een volledige marktcyclus.

Schumacher legt uit dat van fondsen met een Silver- of Bronze-rating  de verwachtingen het hoogst zijn en deze fondsen worden dan ook als aantrekkelijke opties voor beleggers gezien. Fondsen waarbij geen potentieel is, maar ook geen tekortkomingen worden gesignaleerd, worden beoordeeld met een Neutral-rating, terwijl fondsen waarbij met te weinig kwaliteit zien een Negative oordeel krijgen.

Kwantitatieve sterrenrating

Hiermee is het concept van de Morningstar Analyst Rating eigenlijk het tegenovergestelde van de Morningstar Rating, oftewel de sterrenrating. De Morningstar sterren zijn namelijk puur gebaseerd op historische rendementen die gecorrigeerd worden voor het genomen risico. Deze kwantitatieve methode plaatst de historische prestaties van een fonds in perspectief, zonder daarbij het doel te hebben om hiermee het toekomstige potentieel van een fonds aan te geven, wat juist wel het doel is van de vooruitkijkende kwalitatieve Morningstar Analyst Rating.

De kwantitatieve Morningstar Rating kan gemakkelijk worden toegepast op alle ruim 30.000 fondsen die in de database zitten, mits deze voldoen aan de minimale eis van een driejarig trackrecord. De rating wordt immers via een computermodel bepaald, waarvoor de historische, voor risico gecorrigeerde prestaties de enige variabele zijn.

Voor de kwalitatieve analyse die ten grondslag ligt aan de Morningstar Analyst Rating is dit niet het geval. Deze analyse vergt veel tijd en daarom kunnen de analisten van Morningstar simpelweg niet alle fondsen van een kwalitatief oordeel voorzien. Daarom worden uit de database slechts een aantal fondsen geselecteerd die vervolgens beoordeeld worden aan de hand van een kwalitatief raamwerk. Per december 2017 bestaat die selectie in Europa uit ongeveer 800 beleggingsfondsen. 

Toegevoegde waarde leveren

U zou misschien verwachten dat het merendeel van deze fondsen beoordeeld wordt met een Neutral rating, immers veruit de meeste actieve fondsen voegen geen waarde toe. Toch is dat niet het geval. Sterker nog, het tegendeel is waar: 74 procent van de in Europa verkrijgbare fondsen met een Morningstar Analyst Rating hebben een positieve beoordeling in de vorm van een Bronze-, Silver- of Gold-rating.

Zijn de analisten van Morningstar daarmee overoptimistisch? Dat is ook niet het geval, maar wat ze wel doen is hun tijd zoveel mogelijk besteden om die fondsen te identificeren waarbij ze de potentie voor het leveren van toegevoegde waarde wel zien. Zo proberen ze beleggers op weg te helpen om in het oerwoud van beleggingsfondsen die fondsen eruit te pikken die wel de moeite waard zijn. 

Van het huidige fondsuniversum heeft 6 procent een Gold-rating, 24 procent een Silver-rating, 44 procent een Bronze-rating, 25 procent een Neutral rating en 1 procent een Negative rating. Dat lage percentage Negatives wordt veroorzaakt doordat Morningstar vaak besluit om een fonds niet langer te volgen nadat deze beoordeling is afgegeven, of de fondsen worden geliquideerd of samengevoegd. 

Sterkste overtuigingen

Er zijn in Europa 48 fondsen met de hoogste Morningstar Analyst Rating, waarvan er 25 in Nederland verkrijgbaar zijn. De onderstaande lijst toont deze fondsen, die gezien kunnen worden als de sterkste overtuigingen binnen hun specifieke categorie: