Tijdens de jaarlijkse presentatie van de vooruitzichten hebben de analisten van Bank of America Merrill Lynch hun voorspellingen voor de markten in 2018 samengevat.

Dit doen ze aan de hand van de volgende 10 'macro-calls':

1. De S&P 500-index blijft stijgen...

...en zal naar verwachting tegen het einde van volgend jaar 2800 punten bereiken, ondanks een scherpe correctie in het midden van het jaar. De huidige stierenmarkt is op weg om de langste ooit te worden en zal dat punt bereiken op 22 augustus 2018. Wanneer de aandelen het volgend jaar opnieuw beter zullen doen dan obligaties, dan zou dat voor het zevende jaar op rij zijn. Dat zou voor het eerst zijn sinds 1928 en de derde keer in de afgelopen 220 jaar. 

2. Solide wereldwijde economische groei

Het reële wereldwijde bbp zal naar verwachting stijgen tot een solide 3,8 procent, een lichte stijging ten opzichte van 3,7 procent in 2017. In de meeste grote economieën wordt een bovenmatige trendgroei verwacht, waarbij de eurozone in 2018 en 2019 een groeitraject handhaaft van ongeveer 2 procent. Japan groeit met bijna 1,5 procent over dezelfde periode. Al met al wordt verwacht dat de opkomende markteconomieën in 2018 met bijna 5 procent zullen groeien, waarbij China met 6,6 procent zal groeien.

3. Stabiele Amerikaanse economische groei

De bbp-groei in de VS zal naar verwachting 2,4 procent bedragen in 2018, tegen 2,2 procent in 2017. Het Amerikaanse werkloosheidscijfer zou in 2018 moeten dalen tot 3,9 procent, en een krapper wordende arbeidsmarkt zal waarschijnlijk de inflatie doen stijgen. Hoewel er nog onzekerheden zijn over het definitieve belastinghervormingspakket, verwachten BofA Merrill Lynch-economen dat een voorgestelde belastingverlaging van 1,5 biljoen dollar ongeveer 0,3 procentpunt zou toevoegen aan de groei van het Amerikaanse bbp in 2018 en 2019.

4. Inflatie weer op de radar

De inflatie zal naar verwachting stijgen in de VS, waarbij de kerninflatie eind 2018 uitkomt op 1,8 procent en eind 2019 op 2 procent. Zowel de loon- als de prijsinflatie zouden ook hoger moeten uitvallen, met looninflatie potentieel als de belangrijkste factor voor de aandelenmarkt in 2018 via margedruk en credit spreads. De inflatie zal ook moeten toenemen in China en Europa. In het eurogebied zal de kerninflatie waarschijnlijk tegen het einde van volgend jaar slechts zeer licht oplopen tot 1,2 procent, ruim onder het streefcijfer van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB).

5. Opkomende markten bewegen lager

De hogere Amerikaanse rentetarieven, een hogere dollar, ECB-afbouw en Chinese groeivertraging betekenen dat beleggers selectiever moeten zijn in obligaties en aandelen uit opkomende markten, die beter presteerden in 2017. De BofA-economen handhaven de optimistische kijk op aandelen uit opkomende markten in 2018 en verwachten dat Azië/EM-aandelen in de komende twee jaar zullen verdubbelen.

6. Monetair begrotingsbeleid wijst op hogere rentetarieven

De markt loopt het risico dat de Amerikaanse belastinghervorming effectiever is dan verwacht. Mocht de markt de gevolgen van de belastinghervorming beginnen te beseffen, dan zouden de Amerikaanse rentetarieven in het eerste kwartaal een aanzienlijke stijging kunnen maken, waardoor de inflatiedruk in opkomende markten zou toenemen. De Amerikaanse tienjaarsrente zou kunnen stijgen naar 2,85 procent in het eerste kwartaal en naar 3 procent tegen het einde van 2018. 

7. Hogere volatiliteit in vreemde valuta

De Amerikaanse dollar zal naar verwachting in het eerste kwartaal stijgen, ondersteund door stijgende Amerikaanse rentetarieven en mogelijke repatriëringsstromen als gevolg van belastinghervorming. Drie belangrijke triggers kunnen leiden tot een hogere volatiliteit van de buitenlandse valuta: wijziging van het centrale bankregime in verband met het afbouwen van kwantitatieve verruiming en een herwaardering van de geopolitieke risicopremie. 

8. Bescheiden constructief over grondstoffen

Hoewel hogere Amerikaanse rentetarieven en een sterke dollar als tegenwind voor grondstoffen zouden kunnen fungeren, zouden een robuuste wereldwijde vraag en beperkte voorraden ertoe moeten leiden dat Brentolie tegen het midden van het jaar stijgt tot 70 dollar per vat. De prijs van diesel kan oplopen tot 90 dollar per vat als gevolg van de stijgende vraag. Onder de edelmetalen is er een beperkt opwaarts potentieel voor goud in 2018, waarbij de prijs naar verwachting 1.326 dollar per ounce zal bedragen. De opmerkelijke en ongewone rally in koper in 2017 zou kunnen voortduren tot in 2018.

9. Credit spreads verkrappen

De fundamentele trends in de kredietmarkten lopen uiteen en er is nog steeds geen wereldwijde kredietcyclus. De Amerikaanse credit spreads zullen naar verwachting in de eerste helft van 2018 verkrappen omdat de overmatige vraagomstandigheden de overhand hebben, en vervolgens terugvallen in de tweede helft. Het totaalrendement van hoogwaardige Amerikaanse bedrijfsobligaties zal naar verwachting 2,2 procent bedragen en het totaalrendement van risicovolle Amerikaanse bedrijfsobligaties zal uitkomen op 6,5 procent. In Europa wordt verwacht dat hoogwaardige bedrijfsobligaties een totaalrendement van 1,5 procent zullen hebben, met een totaalrendement van 4,5 procent voor risicovolle obligaties. 

10. Wereldwijde beleggingsstrategie

Aandelen zullen naar verwachting voor het zevende jaar op rij beter presteren dan obligaties in 2018. De beleggingsstrategen van BofA Merrill Lynch zijn optimistisch over aandelen, 'bearish' over obligaties, voorzien een stijging van de Amerikaanse dollar en de volatiliteit. De risicobeloning voor aandelen blijft aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers, maar minder aantrekkelijk voor de korte tot middellange termijn.

De strategen geven de voorkeur aan largecaps boven smallcaps, en aan aandelen met dividendgroei boven aandelen met een hoog dividendrendement. Ze verwachten dat de technologiesector op momentum zal winnen, ondanks de hoge waarderingen en bubbelachtig gedrag. 

Wat sectorallocatie betreft hebben de strategen van de Amerikaanse bank een overwogen positie in technologie, materialen en financials; een marktgewogen positie in gezondheidszorg, consumentengoederen, industrie, energie en telecom; en een onderwogen positie in onroerend goed, luxe-goederen en nutsbedrijven. Daarnaast behouden de strategen een positieve kijk op Europese, Japanse en opkomende markten.