Aflossing hypotheekschuld topprioriteit Nederlandse belegger

De Nederlandse belegger ziet het verkleinen van zijn (hypotheek)schuld als een topprioriteit en wijkt hiermee nadrukkelijk af van de prioriteiten die beleggers elders in Europa hebben.

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder Nederlandse en buitenlandse beleggers van vermogensbeheerder Schroders. 

Ook op andere terreinen zoals het verwachte beleggingsrendement, blijkt dat de Nederlandse belegger meer realiteitszin heeft dan beleggers in andere landen. Het onderzoek maakt deel uit van de wereldwijde Global Investor Study van Schroders die dit jaar is gehouden onder ruim 22.000 beleggers uit 30 landen.

Aflossingsvrij

Het grote belang dat de Nederlandse belegger hecht aan het extra aflossen van (hypotheek)schulden is volgens Schroders zeer opvallend. Daar waar elders in Europa dit punt pas op de zesde plaats staat als gevraagd wordt naar de belangrijkste prioriteit voor geld dat over is, geldt aflossing van (hypotheek)schulden in Nederland als bijna het allerbelangrijkste. 

Aflossing van schulden met inbegrip van hypotheek is voor 16 procent van de beleggers in Nederland de belangrijkste prioriteit en staat daarmee met 'sparen' en 'aankopen van luxegoederen' op een gedeelde twee plaats. 'Beleggen in aandelen, obligaties, commodities' is met 18 procent de meestgenoemde prioriteit voor geld dat over is.

Klaarblijkelijk wordt de relatief hoge hypotheekschuld als een probleem opgevat en hopen Nederlandse beleggers met het beleggingsrendement aflossingen mogelijk te maken. Opvallend is dat beleggen in vastgoed in Nederland veel minder scoort onder de investeringsprioriteiten dan in andere landen (9 procent tegen 13 procent).

Rendementsverwachting

Beleggers wereldwijd houden rekening met een gemiddeld rendement van 10,2 procent op jaarbasis in de komende vijf jaar. Nederlandse beleggers tonen zich veel behoudender met een meer gematigde 8,5 procent.

Ook beleggers in andere Europese landen als Duitsland, Zweden, België, Zwitserland, Oostenrijk en Italië tonen zich realistischer dan de beleggers wereldwijd. 

Azië en Noord- en Zuid-Amerika spannen de kroon met een verwacht gemiddeld jaarrendement van bijna 12 procent. Ter vergelijking: het rendement van de MSCI World Index over de afgelopen 30 jaar is 7,2 procent per jaar.

"Het is verheugend om te merken dat beleggers klaarblijkelijk begonnen zijn om verder vooruit te kijken en zich in rap tempo bewust worden van de dreiging die de hoge hypotheeklasten - relatief veel aflossingsvrij - met zich meebrengt op de langere termijn. Dergelijk langetermijngedrag, of het nu gaat om aflossingsverplichtingen of toekomstige

pensioenverplichtingen, is alleen maar toe te juichen. Beleggen is een onmisbaar onderdeel voor de oplossing om te kunnen voldoen aan verplichtingen", aldus Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux.

Kennis

Nederlandse beleggers zijn zich er ook van bewust dat kennis nodig is om (beter) te beleggen. 68 procent is ervan overtuigd dat het goed is meer te leren over beleggen. In Nederland scoort het onderwerp fiscaal vriendelijk beleggen, net als elders in de wereld, het hoogst, direct gevolgd door de wens om meer te leren over kosten en inzicht in de kostenstructuren van beleggen.

Het feit dat tweederde deel van de Nederlandse beleggers ervan overtuigd is dat het iets moet verbeteren aan zijn kennis van beleggen, lijkt behoorlijk, maar afgezet tegen de regionale en wereldwijde percentages, is dit nog relatief gering. Wereldwijd ligt dit percentage op 88 procent en in Europa op 84 procent. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk varieert het percentage van beleggers dat zich bewust is van een kennislacune tussen 83 procent en 86 procent.

Regionale verschillen

In Azië gaven beleggers in landen als China (45 procent), Taiwan (45 procent), Hongkong (39 procent) en Japan (38 procent) de hoogste prioriteit aan beleggen. Zuid-Koreanen daarentegen gaven de voorkeur aan op de bank zetten (19 procent) of vastgoed kopen (16 procent) boven beleggen (12 procent).

In Europa waren Zweden (29 procent) en Italië (26 procent) de grootste voorstanders van beleggen. In Frankrijk (16 procent), Rusland (18 procent) en Portugal (23 procent) kozen beleggers eerder voor sparen dan voor beleggen, wat verrassend is gezien de lage rentes in Europa. In Nederland had beleggen met 18% nog een kleine voorsprong op sparen.

De regio Noord- en Zuid-Amerika (VS, Canada, Brazilië en Chili) gaf over het geheel genomen voorrang aan beleggen (19 procent), op de voet gevolgd door op de bank zetten (16 procent). Zuid-Amerikaanse landen waren echter sterker geneigd hun geld in vastgoed te steken dan Noord-Amerikaanse.

Tip de redactie