Beurzen zitten in de verlenging

Loopt de aandelenrally op zijn laatste benen of gaat het feest voor beleggers nog een tijdje door? Gezien de staat van de wereldeconomie en de dure financiële markten, is de afdeling Investment Solutions van Robeco ervan overtuigd dat we zijn aanbeland in een vergevorderd stadium van de cyclus.

Het grootste deel van de wedstrijd is gespeeld, maar de uitslag is nog altijd ongewis. "We zitten in de verlenging", is dan ook het thema van Robeco’s outlook voor 2018.

"Een verlenging kan heel leuk zijn om te zien. Maar over het algemeen geldt wel dat hoe langer het feest duurt, hoe harder de crash als de normalisatie eenmaal zijn intrede doet. Als we de laatste jaren iets hebben geleerd, is het wel dat de financiële markten niet het ‘gewenste’ scenario volgen", zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer van de afdeling Investment Solutions bij Robeco.

"Houd de klok in de gaten"

Het groeimomentum neemt volgens Daalder toe, de winsten verbeteren, maar een stijging van de inflatie is nog lang niet in zicht. Bovendien zijn de centrale banken nog geen spelbrekers. "Natuurlijk is het schuldniveau veel te hoog, maar zolang het sentiment goed blijft, kunnen de financiële markten zulke zorgen heel goed negeren. Houd wel de klok goed in de gaten", waarschuwt Daalder.

De wereldwijde economie laat een sterke opleving zien. Toch zijn analisten zeer terughoudend om hun verwachtingen voor komend jaar te verhogen, vooral buiten de VS. De reden hiervoor is volgens Robeco het verstokte pessimisme over het groeipotentieel. Dit vergroot de kans op positieve verrassingen, die de huidige rally op de financiële markten nog een extra impuls kan geven. 

"Er zijn duidelijke signalen die erop wijzen dat we ons in een vergevorderd stadium van de cyclus bevinden, met alle risico’s van dien."

China als joker

China blijft volgens de vermogensbeheerder een joker. De schuldenberg in de private sector is opgelopen tot meer dan 220 procent van het bruto binnenlands product (bbp) – bijna twee keer zo hoog als tien jaar geleden. 

"China is waarschijnlijk recordhouder wat betreft het voor zich uit schuiven van problemen. Misschien kan het land dat nog wel een of twee jaar volhouden, maar het omslagpunt komt hoe dan ook dichterbij." 

Zoals verwacht slaagde Xi Jinping erin zijn macht te verstevigen en bovendien werd er geen duidelijke opvolger naar voren geschoven. Belangrijk is dat de Chinese economische groei evenwichtiger wordt. Toch is het maar de vraag of in maart de doelstellingen worden verlaagd.

Zombiebedrijven

De kwaliteit van de wereldwijde creditmarkt is volgens Robeco steeds verder achteruit gegaan. De algemene kredietwaardigheid neemt af en de hoeveelheid ‘covenant lite’ financiering neemt toe, terwijl het aantal zogenoemde zombiebedrijven − die alleen overleven door nog meer geld te lenen − gestaag is toegenomen. 

"We bevinden ons nog niet op een kritiek punt, maar de vooruitzichten zijn wel duidelijk verzwakt. Dat betekent dat de risico-rendementsverhouding duidelijk verschuift in de richting van risico."

Lage werkloosheid 

De gestage daling van de werkloosheid over de hele wereld is volgens Robeco ook een bevestiging dat we in een vergevorderd stadium van de cyclus zitten. "Lage werkloosheid is een welkome ontwikkeling, maar historisch gezien is een krappe arbeidsmarkt niet gunstig voor de economische stabiliteit. De lonen gaan onvermijdelijk omhoog, de economie raakt oververhit en centrale banken reageren daarop."

Tot nu toe is er nog nauwelijks monetaire verkrapping ingeprijsd voor volgend jaar, waardoor de obligatiemarkten volgens Robeco kwetsbaar lijken.

Bewogen jaar 

"Vanuit geopolitiek oogpunt was 2017 een bewogen jaar, met verkiezingen in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk", zegt Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco. "Voor 2018 staan minder verkiezingen op de agenda, maar de Brexit-onderhandelingen gaan gewoon door. Dit voortslepende drama blijft de economie negatief beïnvloeden."

Samen met het torenhoge schuldniveau in China, de Italiaanse verkiezingen en monetaire verkrapping zorgt dit er volgens Cornelissen ongetwijfeld voor dat we weer een uitdagend jaar tegemoet gaan.

Tip de redactie