Er is een aantal vragen die beleggers zichzelf kunnen stellen, waardoor ze een betere kans krijgen om de beste aandelen te selecteren voor hun beleggingsportefeuille voor de lange termijn.

Bij het samenstellen van een aandelenportefeuille zijn er zeven basisvragen die elke investeerder zou moeten stellen. De antwoorden kunnen namelijk bijdragen tot het ontdekken van de sterke en zwakke punten van de concurrentiekracht van een bedrijf, waardoor er meer inzicht wordt gekregen in de economische situatie en de marktpositie van het bedrijf.

Beleggingssite The Balance zet zeven belangrijke vragen op een rij.  

1. Wat zijn de bronnen van de kasstromen van het bedrijf?

Econoom John Burr Williams leerde ons dat de waarde van elke activa de netto-contante waarde is van zijn verdisconteerde kasstromen. Voordat een belegger een bedrijf kan waarderen, moet hij eerst weten waar de kasstromen vandaan komen. Het is daarbij belangrijk om goed op te letten en aannames te vermijden.

Neem bijvoorbeeld Coca-Cola. Iedereen kent het bedrijf en je zou denken dat het concern zijn geld verdient met de verkoop van de bekende frisdrank. Bijna alle opbrengsten van Coca-Cola Company zijn echter afkomstig uit de verkoop van drankconcentraten en siroopjes aan bottelaars, zoals het afzonderlijke bedrijf Coca-Cola Enterprises, die het afgewerkte product maken en distribueren. 

Het lijkt misschien een klein onderscheid, omdat het uiteindelijke succes van cola afhangt van de producten die worden verkocht in winkels en restaurants; echter vanuit een andere hoek benaderd kan de investeerder snel vaststellen hoe belangrijk de relatie tussen cola en zijn bottelaars is. Het zijn uiteindelijk de bottelaars die de meeste cola aan het publiek verkopen.

2. Hoeveel geld wordt er verdiend en wanneer stroomt de kasstroom in het bedrijf?

Zodra een belegger de bronnen van de inkomsten van een bedrijf heeft geïdentificeerd, moet hij een schatting maken van de omvang en de timing van de kasstromen. Een bedrijf dat vandaag 1.000 dollar genereert kan meer waard zijn dan een bedrijf dat in 50 jaar 30.000 dollar genereert vanwege de tijdswaarde van geld.

3. Zijn de kasstromen duurzaam?

Een van de manieren om de duurzaamheid van de kasstromen te evalueren is om de belemmeringen van toegang tot de markt waarin het bedrijf actief is, te onderzoeken. 

4. Hoeveel kapitaal is er nodig om te opereren?

Sommige bedrijven vereisen meer kapitaal om een dollar winst te genereren dan anderen. Een staalfabriek vereist enorme investeringen in materiële vaste activa om een product te maken dat een grondstof is voor andere industrieën, terwijl een reclamebureau maar weinig kapitaaluitgaven hoeft te doen. Hoe minder kapitaal een bedrijf nodig heeft, hoe aantrekkelijker het is voor beleggers, omdat het bedrijf meer geld kan uitkeren in de vorm van dividenden.

5. Is het management aandeelhoudersvriendelijk?

De manier waarop het management de aandeelhouders behandelt, is de meest kwalitatieve bepaler van succes. Een CEO die eerder bereid is om aandelen terug te kopen wanneer de aandeelkoers is gedaald heeft meer kans om aandeelhouderswaarde te creëren dan een bestuurder die op overnamepad gaat om zijn imperium uit te breiden.

6. Maakt het management zijn beloftes waar? 

Als het management in de laatste drie jaarverslagen heeft verklaard dat schuldreductie de belangrijkste prioriteit is, terwijl ze meerdere acquisities hebben gedaan of meerdere nieuwe bedrijven zijn gestart, dan zijn ze niet betrouwbaar. Als eigenaar van een bedrijf wil je alleen in zee met bestuurders die hun beloftes nakomen.

7. Is de aandelenprijs aantrekkelijk in verhouding tot de winst? 

De aandelenprijs is de absolute bepaler van het rendement. Een gedisciplineerde belegger zal een bedrijf aantrekkelijk vinden bij een koers van 10 dollar, maar niet tegen een prijs van 12 dollar. Een bedrijf dat 5 dollar aan winst per jaar genereert, is een uitstekende koop tegen 20 dollar per aandeel; de winstopbrengst bedraagt dan 25 procent. Hetzelfde bedrijf dat verkocht wordt op 200 dollar per aandeel, heeft echter slechts een winstrendement van 2,5 procent.