​Waardebeleggen is de klassieke beleggingsstijl waarbij beleggers op basis van fundamentele analyse proberen een gedetailleerde inschatting te maken van de werkelijke waarde van een bedrijf, en vergelijken dat vervolgens met de koers van het aandeel zoals dat op de beurs wordt verhandeld. Dat schrijft Jeffrey Schumacher op belegger.nl.

Wanneer de geschatte – intrinsieke – waarde van een aandeel boven de huidige beurskoers ligt, dan is een aandeel koopwaardig. Handelt een aandeel op een hogere koers dan de intrinsieke waarde, dan is een aandeel niet koopwaardig. Doordat de aandelenmarkt in cycli beweegt en de stemming van beleggers varieert van zeer pessimistisch tot overenthousiast, ontstaan de verschillende perioden van over- of onderwaardering.

Groeiaandelen smaakmakers

Waardebeleggen is ook een stijl van beleggen die uitgebreid in de wetenschap is gedocumenteerd en waarvan aangetoond is dat deze klassieke manier van beleggen over de lange termijn superieur is geweest ten opzichte van de markt. Echter, de laatste jaren is het ronduit frustrerend om een waardebelegger te zijn: groeiaandelen zijn namelijk de smaakmakers op de beurs. 

Groeibedrijven, vooral in de technologiesector, weten de verwachtingen van beleggers keer op keer te overtreffen, met grote koerssprongen tot gevolg. Zo steeg Amazon ruim 13 procent in waarde na het rapporteren van de derdekwartaalcijfers.

Alphabet, de moederorganisatie van Google, brak net als Amazon overtuigend door de grens van 1000 dollar per aandeel na weer een sterk kwartaal, en Microsoft schoot ruim 6 procent omhoog naar een marktkapitalisatie van 630 miljard dollar, wat zelfs boven het record ligt uit het dotcom-tijdperk. Op 27 oktober deden deze bedrijven de supervrijdag eer aan door samen met Intel in totaal bijna 150 miljard dollar aan marktkapitalisatie te winnen.

Contrair randje

Daar waar groeiaandelen het ene record na het andere breken en de aandelenmarkt op sleeptouw nemen, is de stemming onder waardebeleggers veel somberder. Beleggers in waardeaandelen zoals L Brands en Mattel staan year-to-date op een verlies van respectievelijk 30 procent en 55 procent. De valuestijl heeft altijd wel een contrair randje, maar het geduld van de aanhangers van deze stijl wordt danig op de proef gesteld.

Een blik op de rendementen van de MSCI World Value Index en de MSCI World Growth Index onderstreept dat. Sinds 2010 heeft de value-index zeven jaar een underperformance geleverd ten opzichte van de growth-index. Alleen in 2016 wist de value-index beter te presteren, mede dankzij een sterk vierde kwartaal waarin cyclische waardeaandelen in trek waren.

Echter, de 9,82 procent relatieve winst die waardebeleggers boekten ten opzichte van beleggers in groeiaandelen, is in 2017 alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. De MSCI World Value Index staat per 3 november op een year-to-date rendement van 3,13 procent, tegenover een plus van 12,72 procent voor de MSCI World Growth Index.

Verschillen 

Maar kijken we gedetailleerder, dan komen er verschillen aan het licht. Bijvoorbeeld als we de fondsstromen bekijken. Over de laatste drie jaar waren er in de groeicategorie 21 maanden waarin beleggers per saldo geld onttrokken uit deze fondsen, terwijl de waardecategorie in 23 maanden uitstroom zag.

Het rendementsverloop en de duidelijke voorkeuren van beleggers over de afgelopen jaren zorgen ervoor dat het contrast tussen waarde en groei groter is dan ooit. Beleggen gaat gepaard met pieken en dalen, maar soms kunnen die dalen zeer diep zijn en kan de daling langer aanhouden dan voorzien. Het zijn situaties waarin bepaalde regio’s, landen, sectoren of beleggingsstijlen impopulair zijn en massaal worden verkocht en genegeerd.

Hoewel deze koersdalingen soms terecht zijn, kan het ook interessante kansen bieden voor beleggers met een lange horizon die vinden dat de markt in een overdrijvingsfase is en verwachten dat het negativisme omslaat. Voor waardebeleggers rest niets anders dan geduld te hebben en te wachten totdat de pendule van Mr. Market weer de andere kant op swingt.