De economie ontwikkelt zich beter dan verwacht en de bedrijfswinsten en marges stijgen weer. Beleggers dienen echter op te passen en zich toe te leggen op kapitaalbehoud. Soberheid is daarbij gepast.

Dat stelt James Swanson, strateeg bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS in zijn meest recente beleggingsrapport. 

"In het derde kwartaal heeft de economische groei in de eurozone, China en de VS mijn verwachtingen overtroffen. De werkeloosheid blijft laag en volatiliteit lijkt niet meer te bestaan. Toch wijk ik niet af van mijn eerdere visie op de financiële markten. Het nastreven van kapitaalbehoud en mijden van risico kan op de korte termijn kostbaar zijn, maar het blijft op dit moment de juiste beleggingswijze", aldus Swanson.

Laatste fase marktcyclus

De strateeg ziet momenteel ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de laatste fasen van een marktcyclus, zoals een toename van het aantal daghandelaren en het gevoel dat beleggers hebben dat hoge waarderingen gerechtvaardigd zijn. 

"In de jaren 2009 tot 2016 was het eenvoudig geld verdienen. Dit kwam door de combinatie van economisch herstel, goedkoop geld en lage koers-winstverhoudingen. Deze mix aan factoren is echter verdwenen. De koersen zijn opgedreven en risico's bevinden zich net onder de oppervlakte. Het is geen tijd om te verkopen, maar voorzichtig zijn is nu wel het adagium", schrijft de strateeg.

Hoge waarderingen

Swanson geeft drie redenen waarom beleggers voorzichtig moeten zijn. Ten eerste is er sprake van hoge waarderingen. Uit data blijkt volgens de strateeg dat een belegger die instapt wanneer de koers-winstverhouding van de S&P 500-index boven de 20 staat, over een periode van tien jaar minder rendement behaalt met aandelen dan op een Amerikaanse tienjarige staatsobligatie. 

De meeste aandelenmarkten staan momenteel historisch hoog, de koers-winstverhouding van de S&P stond afgelopen maand op 21, en het is moeilijk om nog goedkope sectoren en markten te vinden.

Ten tweede neemt niet alleen de schuld van de Chinese overheid toe, maar ook bedrijven en particulieren lenen veel geld. Deze schuldenberg kan volgens Swanson in het gunstigste geval de groei afremmen en kan in het slechtste geval leiden tot een golf van aflossingen en herfinancieringen.

Nieuwe financiële producten

Tot slot is er volgens Swanson ook een groot aantal nieuwe financiële producten en constructies op de markt dat nog nooit beproefd is in een recessie of echte marktneergang. Sinds de vorige recessie is de aanwas aan indexvolgende producten, waar een grote 'leverage' ofwel hefboom, aanhangt, enorm. 

De hamvraag is wat de gevolgen zijn als er een verkoopgolf ontstaat. "We weten niet precies waar de breuklijnen zich bevinden, maar we weten wel dat die opgebouwde geldreserves en het goedkope geld activa kwetsbaar maken. Want er komt een dag dat al dat geld weer wegspoelt", waarschuwt Swanson. 

Bekijk ook: Drie dividendaandelen die goed zijn voor uw pensioen