Na een kleine dip in de afgelopen maanden is het vertrouwen onder beleggers in Nederland in oktober weer verder aangetrokken. Dat blijkt uit de BeleggersBarometer van ING, die met een stand van 149 acht punten hoger uitvalt dan in september.

Beleggers zien de waarde van hun beleggingsportefeuille groeien en verwachten dat dit de komende maanden aanhoudt. Ruim twee derde (66 procent) verwacht bovendien dat de Nederlandse economie in de komende drie maanden verder blijft groeien. 

Rust is een raadsel

De huidige rust op de beurs is voor sommige beleggers wel een raadsel. Waar een deel van de beleggers verwacht dat het nog even rustig blijft (22 procent), verwachten anderen een beweging in de komende drie maanden (22 procent). Economische groei zou volgens beleggers de belangrijkste reden zijn dat de beurs de komende tijd weer verder aantrekt.

Hoewel de AEX-index in de afgelopen maanden is gestegen, zijn beleggers voorzichtig in hun voorspellingen van de beurs. Wel zijn ze positiever dan vorige maand en verwachten ze nu dat de AEX in januari op 503 zal staan. Deze voorzichtigheid uit zich ook in het risico dat beleggers op de beurs nemen. De meesten vinden het nog steeds de beste tijd om in minder risicovolle sectoren te beleggen (45 procent).

Geen sprake van over-optimisme

"Er wordt de laatste tijd veel gewaarschuwd voor over-optimisme bij beleggers, daarvan is volgens de uitkomsten van dit onderzoek nog geen sprake", zegt Bob Homan, directeur ING Investment Office. In vorige metingen gaven beleggers aan het meeste rendement te verwachten van internetbedrijf Alibaba. In de laatste meting loopt het vertrouwen in dit aandeel licht terug en zijn de verwachtingen vergelijkbaar met het aandeel ASML. 

Beleggers zijn minder duidelijk over welke aandelen het meeste rendement gaan opleveren dan in andere maanden. "Dat kan te maken hebben met de flinke koersstijging die de favorieten de afgelopen maanden reeds achter de rug hebben", aldus Homan.

Beleggershorizon onveranderd

De meeste beleggers (25 procent) verwachten hun belegde geld vier tot acht jaar niet aan iets anders uit te geven. Een vergelijkbare groep beleggers (19 procent) heeft een beleggingshorizon van acht tot twaalf jaar. Beleggers laten zich duidelijk niet gek maken door de huidige rust op de beurs. Slechts 6 procent van de beleggers geeft aan hier onrustig van te worden. 

Een verdere economische groei is voor de meeste beleggers de meest voor de hand liggende reden voor een stijging van de AEX. Geopolitieke spanningen zouden volgens sommige beleggers juist een daling van de beurs kunnen veroorzaken.  

Belegger laat zich niet gek maken

Toekomstige verschuivingen op de beurs zijn voor de meeste beleggers geen reden om in actie te komen. Twee derde geeft aan niets te doen als de beurs plotseling binnen een paar dagen met 10 procent zou stijgen of dalen. Bij een stijging van de beurs zou een kwart van de beleggers besluiten (een deel van) de beleggingen te verkopen. 22 procent van de beleggers zou er bij een daling voor kiezen om extra aandelen te kopen.