Ondernemingen met saaie bedrijfsnamen blijken het vaak beter te doen dan de bredere aandelenmarkt. Dat concludeert columnist Philips van Doorn van MarketWatch.

Van Doorn kwam bij het doornemen van analistenrapporten een bedrijf tegen dat hij niet kende en raakte gefascineerd door de saaie generieke naam van de onderneming: Air Products & Chemicals. Het aandeel bleek in de afgelopen jaren sterk te hebben gepresteerd en Van Doorn vroeg zich af of andere bedrijven met saaie namen het ook zo goed hebben gedaan.

Wat is een saaie naam?

De columnist vergeleek het koersverloop van bedrijven met saaie namen met de brede S&P 500-index. Een saaie generieke bedrijfsnaam werd daarbij gedefinieerd als een naam die meteen in het begin zegt wat het bedrijf doet. 

Bedrijven die beginnen met de naam van een plaats of een nietszeggend beschrijvend woord werden niet meegenomen in zijn onwetenschappelijk onderzoek. Bedrijven als Applied Materials en American Airlines Group werden om die reden uitgesloten, terwijl Bank of America wel binnen de definitie viel.

Van de twaalf geselecteerde bedrijven met een saaie generieke naam hebben er negen dit jaar de S&P 500 verslagen. Acht bedrijven deden het in de afgelopen drie jaar beter dan de bredere markt. Negen bedrijven versloegen de markt in de afgelopen vijf jaar en tien bedrijven in de afgelopen tien jaar.   

Overdrijving en verdraaiing

"Misschien geven de generieke namen van de bedrijven aan dat hun langetermijn managementcultuur zich richt op het leveren van uitstekende producten en diensten, in plaats van op overdrijving en verdraaiing", aldus Van Doorn.

Bank of America was het enige bedrijf met een saaie naam met een negatief tienjarig rendement, maar dat is niet erg verrassend gezien de ernst van de kredietcrisis van 2008.

Wispelturig karakter aandelenselectie

Het zegt volgens Van Doorn echter niet veel dat zijn willekeurig geselecteerde lijst van bedrijven zo veel beter presteert dan de volledige S&P 500. Maar het onderstreept wel het wispelturige karakter van aandelenselectie. Het is volgens hem dan ook niet voor niets dat zoveel investeerders kiezen voor passieve indextrackers, want het blijft moeilijk voor actieve managers om een brede index te verslaan.

Om meer inzicht te krijgen waarom de meeste van de bedrijven met een saaie generieke naam het beter hebben gedaan dan de S&P 500, heeft Van Doorn de bedrijven ook vergeleken met hun concurrenten. Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van de nieuwe ROCC-berekeningen van The Shareholder Forum. 

Beter dan concurrenten

De ROCC van een onderneming is de nettowinst plus rente en inkomstenbelasting gedeeld door de eindbalans van de totale activa, min de totale passiva, met uitzondering van de rentedragende schulden. Het komt overeen met het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC), maar wordt eenvormig berekend met behulp van GAAP-gegevens van de SEC-filings. 

Wanneer de ROCC's van de twaalf bedrijven met saaie generieke namen worden vergelijken met de gemiddelde ROCC over de afgelopen vijf jaar van de bedrijven uit hun industriesector dan blijkt dat zeven van de twaalf 'saaie' bedrijven bovengemiddeld presteren. Kortom, ze doen het beter dan hun concurrenten. De gemiddelde ROCC van bedrijven als Air Products & Chemicals, Bank of America, Global Payments, Microchip Technology en Sealed Air liggen echter onder het gemiddelde van hun specifieke bedrijfstakken en blijven dus achter bij de concurrentie.