'Chinese aandelen kansrijk'

China is de laatste jaren uitgegroeid tot een economische grootmacht. Gerangschikt naar Bruto Binnenlands Product (BBP) staat het land zelfs op de tweede plaats, net achter de Verenigde Staten. Maar de economische kracht van China op de beurs komt internationaal gezien maar heel beperkt tot uitdrukking.

In de gangbare aandelenindices telt China nog niet of nauwelijks mee. Volgens de vermogensbeheerders van Optimix, Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling, ligt hierin een uitgelezen kans voor actieve beleggers om te profiteren van de opkomst van de Chinese economie.

Grote economie, kleine beurs

Volgens Optimix is het nu een prima moment om op de Chinese aandelentrein te stappen. Dat heeft niet alleen te maken met de flinke groei van de Chinese economie, maar, misschien nog wel meer, met het feit dat de lokale Chinese aandelenmarkt, ook wel aangeduid met 'A-shares', open is gegaan voor internationale beleggers. "Hierdoor hebben buitenlandse beleggers steeds meer mogelijkheden krijgen om in deze groei-economie te participeren"

Slechte research

Daar komt bij: de A-shares markt is door de jarenlange afscherming nauwelijks onderzocht door westerse analisten. De aandacht neemt nu echter langzaam maar zeker toe, parallel aan de toenemende toegankelijkheid van de markt.

De liberalisering van de Chinese kapitaalmarkten heeft de belangrijkste leverancier van aandelenindices, MSCI, in ieder geval doen besluiten om per ultimo mei 2018 de 'A-shares' in de voor beleggers zeer belangrijke en toegankelijke MSCI Emerging Markets (EM) Index op te nemen. Hierdoor zal de vraag naar en aandacht voor Chinese A-shares verder gestimuleerd worden.

Maar ook op de lange termijn is Optimix positief over China. Niks geen zorgen over een harde Chinese landing bij Optimix. Integendeel. De Chinese economie zal ook de komende jaren bovengemiddeld groeien, waarbij de winstgroei van het Chinese bedrijfsleven wel sterk zal kunnen fluctueren.

Weinig reden tot klagen

Vraag is wel: zijn beleggers, die nu China aandoen, niet veel te laat. Optimix denkt dat het spel nog niet is gespeeld. "Vanuit een langetermijnperspectief zijn Chinese aandelen nog steeds niet duur. De waardering bevindt zich momenteel zelfs onder het historisch gemiddelde. Ook de relatieve waardering van Chinese A-shares in vergelijking met andere regio's, laat zien dat dat de waardering richting die van ontwikkelde markten gaat."

Langetermijnbelegging

De koerswinstverhouding van A-shares bedraagt bijna zeventien. Dit is niet goedkoop, maar gegeven de structureel hoge winstverwachtingen van Optimix zijn Chinese aandelen nog steeds zeer aantrekkelijk als aandelenbelegging voor de lange termijn. Menen de specialisten van Optimix.

Tip de redactie