Aegon AM is niet optimistisch over de beleggingsrendementen in de periode 2018-2021. Grote en enige uitzondering zijn aandelen opkomende markten die het met een jaarlijkse plus van ruim 8 procent wel goed blijven doen.

De langetermijnbeleggingsvisie van Aegon is allesbehalve vrolijk. Titel van het verhaal: The tide is high - But for how long? Na jaren van beleggingsvoorspoed wordt het een onsje minder. Want: een milde Amerikaanse recessie in 2019 trekt de markt naar beneden en de centrale banken maken geld weer duurder.

Olaf van den Heuvel, CIO van Aegon Asset Management Nederland: "De Amerikaanse economie heeft volledige werkgelegenheid bereikt, een situatie waarin de beschikbare arbeidsmiddelen optimaal worden benut en de werkloosheid laag is. Hierdoor kan de arbeidsmarkt niet langer de grootste aanjager van de economische groei in de VS zijn."

"Bedrijven hebben veel geld geleend voor investeringen waardoor zij gevoeliger zijn voor rentestijgingen. Onze verwachting is dat de VS nog een jaar kan doorgroeien om vervolgens in 2019 in een milde recessie te belanden. Die recessie zal een impact hebben op alle ontwikkelde markten wereldwijd."

Hogere rentes

Naast een groeivertraging van de VS is er nog een kracht die de markten negatief zal beïnvloeden en dat is de opstelling van de centrale banken. Na jaren van monetaire verruiming zal de verbeterde economische situatie worden gebruikt om de teugels weer aan te trekken. Dat leidt automatisch tot hogere rentes.

“We verwachten dat de Federal Reserve doorgaat met het afbouwen van haar monetaire beleid en dat de ECB dat voorbeeld volgt door haar opkoopprogramma wat te temperen in 2018. Deze veranderingen, de een meer dan de ander, zullen hun weerslag hebben op de markten."

Lagere rendementen

Wat betekent dit voor de rendementen in de periode 2018 tot 2021? Aegon AM schat dat de waarderingen van de meeste vastrentende beleggingscategorieën worden uitgerekt en de risicopremies niet voldoende zijn om beleggers te beschermen tegen de gevolgen van de monetaire verkrapping en de wereldwijde economische vertraging in 2019.

Het is waarschijnlijk dat de meeste obligaties negatieve rendementen gaan geven. Nederlandse hypotheken en Asset Backet Securities (ABS) zullen volgens Aegon AM binnen het vastrentende waarden-spectrum nog goed presteren in een omgeving waarin de rente stijgt en de economie het einde van de cyclus bereikt. 

De aandelenrendementen zullen terugvallen maar nog wel positief blijven. Alleen aandelen opkomende markten denderen nog lustig door met een gemiddele plus van ruim 8 procent per jaar.

Lees ook: Zo beschermt u uw portefeuille tegen een crash