57 procent van de pensioenfondsen heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld. Hierdoor blijft volgens de VBDO duurzaam beleggen voor veel pensioenfondsen nog te vrijblijvend, schrijft IEXProfs

Eerder deze week publiceerde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) het rapport Benchmark Responsible Investing bij Pension Funds in the Netherlands. Het was de elfde keer dat de duurzame beleggingsprestaties van de vijftig grootste Nederlandse beleggingsfondsen tegen het licht werden gehouden.

De uitkomsten zijn een tikkeltje teleurstellend. Ja, er wordt duurzamer belegd dan een jaar geleden, maar groot is het verschil niet. Over het algemeen zijn pensioenfondsen duurzamer gaan beleggen. Als die lijn wordt doorgetrokken wordt het echt beter, maar heel snel gaat het niet.

Belangrijk is het wel dat de pensioenfondsen duurzaamheid omarmen. De Nederlandse pensioensector heeft ruim 1 biljoen euro aan beleggingen onder beheer en heeft dus impact. 

Vrijblijvendheid troef

Wat zegt het nieuwste rapport? Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over. Maar, 57 procent van de pensioenfondsen heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld, hierdoor is duurzaam beleggen voor veel fondsen nog te vrijblijvend, aldus de VBDO.

"De prestaties van zowel de best presterende fondsen als de laagst presterende fondsen zijn afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat de prestaties over het algemeen zijn toegenomen is dus voornamelijk te danken aan de zogenaamde middenmoot."

De VBDO geeft de vijftig grootste pensioenfondsen sterren voor hun duurzame beleid. Vijf sterren is het hoogste, nul het laagste. De hoogste rating heeft geen fonds gehaald. De best presterende pensioenfondsen dit jaar zijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, BPL Pensioen, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid en Pensioenfonds voor Woningcorporaties.

Grote verschillen rapportages

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de vijf pensioenfondsen die zich zelfs niet wisten te kwalificeren voor de één ster categorie. Daaronder vallen Pensioenfonds Hoogovens en Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Opmerkelijk, of misschien ook niet, is dat de drie pensioenfondsen van de KLM, een bedrijf dat de wereld er weinig op vooruit helpt, zich ophouden in de nul-sterren-categorie.

Wat dit jaar volgens de VBDO voornamelijk verbeterde is hoe pensioenfondsbesturen rekening houden met verantwoord beleggen en hoe transparant ze zijn. Ondanks de hogere score op transparantie blijven er grote verschillen bestaan in de kwaliteit en diepgang van de rapportage over duurzaamheid.

Aanbevelingen

De VBDO heeft een aantal aanbevelingen voor pensioenfondsen om hun beleggingsbeleid duurzaam te verbeteren.

  1. Zie verantwoord beleggen meer als non-competitief en deel onderling meer kennis.
  2. Laat verantwoord beleggen meer inhaken op maatschappelijke ontwikkelingen.
  3. Koppel beleggingsbeleid aan langetermijnvisies.
  4. Wees systematisch bij de implementatie van het duurzame beleggingsbeleid
  5. Werk meer samen, zodat de pensioenfondsen die laag scoren het snel beter kunnen doen.
  6. Maak van verantwoord beleggen een integraal onderdeel van strategie en visie waarbij doelen worden gesteld en de deelnemers goed worden geïnformeerd.