De bereidheid onder beleggers om risico's te nemen stuwt de aandelenbeurzen wereldwijd naar recordhoogten. Ondanks de dreiging van hogere rentes, geopolitieke schokken en de hoge koerswaarderingen lijkt de opmars niet te stuiten. 

En voor degenen die op een berenmarkt rekenen is er nog meer pijn te verwachten, meldt Bloomberg.

Volgens Bloomberg zijn er vijf aanjagers die het vuur van de rally verder kunnen aanwakkeren. Zo zullen veel fondsmanagers in het laatste kwartaal een inhaalslag moeten maken omdat ze volgens JPMorgan Chase in de eerste drie kwartalen van het jaar achter zijn gebleven bij hun benchmarks. Ook veel hedgefondsmanagers hebben de markt dit jaar tot nu toe niet weten te verslaan.

"Als dat inderdaad het geval is dan zou een dergelijke inhaalslag de aandelenmarkten verder omhoog kunnen drijven in het laatste kwartaal van het jaar", schreef analist Nikolaos Panigirtzoglou van JPMorgan in een rapport.

Klaar om in te stappen

Daarnaast hebben veel investeerders hun blootstelling aan langlopend schuldpapier van opkomende markten teruggebracht. Veel fondsmanagers hebben volgens HSBC daardoor aardig wat geld in kas en zitten klaar om weer in te stappen bij een verkoopgolf. Ook veel beleggers in kredietwaardig Europees schuldpapier zitten volgens JPMorgan goed bij kas.

De afbouw van zogenoemde afdekkingsposities zou aandelen eveneens de wind in de rug kunnen geven. Veel beleggers hebben zich afgelopen zomer ingedekt vanwege de vrees voor een grotere volatiliteit op de beurzen na de zomer. Wanneer deze posities worden afgebouwd zou dat de aandelenkoersen verder kunnen opdrijven.

Belastingplan van Trump

Ook het beperkte aanbod van nieuwe obligaties in de markt en de verbeterde wereldwijde economische vooruitzichten zouden de rally verder kunnen aanjagen.

Tot slot is er nog het belastingplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel veel marktpartijen niet verwachten dat de nieuwe belastingwetgeving er snel zal komen, is er wel sprake van een voorzichtig optimisme. De voordelen van de belastinghervormingen zouden daarbij de impact van het krappere monetaire beleid van de Fed kunnen compenseren.