Dividendfondsen worden vaak als een homogene groep fondsen gezien die met elkaar gemeen hebben dat ze beleggen in aandelen die een bovengemiddeld dividend uitkeren. Dat klopt ook wel, maar er zijn onderling duidelijke verschillen in beleggingsfilosofie en beleggingsstrategie. Het ene dividendfonds is dus het andere niet, schrijft Jeffrey Schumacher, fondsanalist bij Morningstar, op Belegger.nl.

Waarde of kwaliteit?

Dividendfondsen zijn grofweg te verdelen in twee groepen. De eerste groep heeft een voorkeur voor aandelen die een relatief hoog dividend betalen en aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De andere groep prefereert kwaliteitsaandelen van bedrijven die een sterke marktpositie hebben en een hoog rendement op eigen vermogen realiseren. Ze worden daarom vaak gezien als veilige dividendbetalers. Echter, deze bovengemiddelde kwaliteit komt tegen een bovengemiddelde prijs, waardoor de waarderingen van de portefeuilles voor deze fondsen duidelijk hoger ligt dan voor de eerste groep fondsen. 

Kempen Global High Dividend Fund en NN Hoog Dividend Aandelenfonds zijn voorbeelden van dividendfondsen die een sterke waarde focus hebben, terwijl BGF Global Equity Income, DWS Top-Dividende en Fidelity Global Dividend voorbeelden zijn van dividendfondsen die zich concentreren op kwaliteitsaandelen. 

Groter

Wanneer we kijken naar klassieke waarderingsmaatstaven als koers/winst en koers/boekwaarde worden de verschillen groter. Alle fondsen hebben weliswaar een koers/winst ratio die lager is dan de MSCI World Index, maar de waardering van Kempen Global High Dividend Fund en NN Hoog Dividend Aandelenfonds zijn aanmerkelijk lager dan die voor de fondsen uit het kwaliteitskamp.

Op basis van koers/boekwaarde worden de verschillen in waardering onderstreept. De koers/boekwaarde ratio voor Kempen Global High Dividend (1,36) en NN Hoog Dividend Aandelenfonds (1,42) liggen duidelijk onder de koers/boekwaarde van de MSCI World Index (2,21). De drie fondsen met een voorkeur voor kwaliteit zijn beduidend duurder, waarbij BGF Global Equity Income de duurste portefeuille heeft met een koers/boekwaarde verhouding van 3,84.

Hogere dividendzekerheid

Tegenover een hogere waardering staat vaak een hogere kwaliteit en daarmee (doorgaans) een hogere dividendzekerheid. Want waar de scores qua waardering duidelijk in het voordeel uitvallen van Kempen Global High Dividend Fund en NN Hoog Dividend Aandelenfonds, zorgt de waarderingspremie die BGF Global Equity Income, DWS Top-Dividende en Fidelity Global Dividend bereid zijn om te betalen wel voor een portefeuille die bestaat uit bovengemiddeld solide bedrijven met een sterk concurrentievoordeel.

Tweespalt

Het wordt hiermee duidelijk dat er sprake is van een tweespalt onder dividendfondsen. Het is voor beleggers van belang om zich goed bewust te zijn van de verschillende stijlen binnen dividendbeleggen en wat de gevolgen zijn voor hoe een portefeuille is ingericht. Want verschillende beleggingsstijlen leiden onvermijdelijk tot een verschil in performance. 

Lees het hele artikel op Belegger.nl.