De wereldeconomie begint goed op stoom te komen en normaal gesproken vraagt dat om normalisatie van het monetair beleid. De aanhoudend lage inflatie verstoort dat feestje echter. Keith Wade, hoofdeconoom bij Schoders, blikt vooruit op wat dit betekent voor de rest van het jaar.

Zowel in ontwikkelde als in opkomende markten viel de inflatie onverwachts terug. Dit was deels te wijten aan de lagere olieprijzen. Toch staat ook de kerninflatie, waarbij geen rekening wordt gehouden met de prijzen van voedsel en energie, onder druk.

Waar de kerninflatie in de VS in januari nog 2,5 procent bedroeg op halfjaarbasis, daalde dit in juni tot 1,3 procent. Wade ziet tekenen dat de daling niet veroorzaakt wordt door eenmalige factoren maar breder gedragen wordt. 

Technologische ontwikkelingen

Doorgaans is het zo dat de inflatie oploopt naarmate een economische cyclus op zijn einde loopt. In de VS blijft de inflatie nu achter. Ook de loongroei blijft achter, ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Wade noemt als mogelijke verklaring hiervoor onder andere het effect van technologische ontwikkelingen in de detailhandel.

Hoewel de detailhandelsverkopen met 4 procent zijn gestegen op jaarbasis, staan de marges onder druk. Ook de werkgelegenheid groeit niet meer in de sector. Op jaarbasis daalde de loongroei in de sector van 2,8 procent naar 1,2 procent in juli. Het cijfer drukt daarmee op de loongroei in de Amerikaanse economie. 

Dat traditionele retailers steeds meer marktaandeel verliezen aan online retailers, is volgens Wade een typisch voorbeeld van een structurele, disruptieve verandering in een bestaande markt, veroorzaakt door technologische innovatie. De gevolgen hiervan zijn naar verwachting van Wade blijvend. Hij verwacht dan ook dat de inflatie op jaarbasis in de tweede helft van dit jaar verder zal dalen. 

Complexe situatie

Dankzij het voornemen van de Federal Reserve om de balans af te bouwen, is de situatie in de VS complex. Hoewel de Fed niet actief assets zal verkopen, zal zelfs het niet herinvesteren van aflopende obligatieleningen de liquiditeit in de markt toch beperken. Iets dat volgens Wade kan zorgen voor een flinke stijging van de obligatierente en een verkrapping van de financiële omstandigheden. Omdat de Fed zich hier wel degelijk van bewust is, is het van plan de afbouw geleidelijk te laten verlopen. 

De balans van de Fed heeft een omvang van bijna een kwart van het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten. Ondanks dat de Fed zich straks op onbekend terrein begeeft, blijven de financiële markten volgens Wade nog behoorlijk onbewogen onder de plannen van de centrale bank.

In het eerste jaar bouwt de Fed 300 miljard dollar af, zo’n 1,6 procent van het bbp. In het tweede jaar loopt dit op naar 600 miljard dollar. Het is nog niet duidelijk hoe groot de Fed de balans uiteindelijk wil laten.

Wade verwacht in ieder geval dat de Fed voorzichtig zal zijn. Gecombineerd met de inflatieverwachtingen denkt Wade dat de Fed de rente dit jaar in ieder geval niet meer zal verhogen. Schroders verwacht dat de beleidsrente eind 2018 op 2 procent zal uitkomen.