De verwachtingen van een hogere rente geven bankaandelen de wind in de rug. Als het aan Schroders ligt, krijgen in dat kader vooral Europese banken die minder afhankelijk zijn van een verandering in de rente de voorkeur. 

Dat stelt Justin Bisseker, analist Europese banken bij Schroders in een note. 

De analist is selectief positief over de Europese bankensector. Zo wijst hij op de kapitaalniveaus en de winstgevendheid van banken die oplopen, en op een sterker wordende wereldeconomie. Daarnaast onderstreept hij dat de rente in de Verenigde Staten al een tijdje stijgt en dat Europa en het VK wellicht het voorbeeld van de VS zullen volgen. 

Verder lijkt de regeldruk te dalen en voelen geopolitieke risico's volgens Bisseker minder zwaar aan. Maar bovenal heeft de verwachting dat de rente op gaat lopen er dit jaar toe geleid dat aandelen van banken in de eurozone goed presteren. Toch blijven de kerninflatie en de loongroei onderdrukt, ondanks een dalende werkloosheid en een hoger bruto binnenlands product. Ook is het risico aanwezig dat de rente nog jarenlang extreem laag blijft, ook als de economie blijft groeien, denkt Bisseker. 

Grote onderlinge verschillen

Daar komt bij dat Bisseker niet zozeer positief is over de Europese bankensector als geheel. Hij constateert op verschillende terreinen grote onderlinge verschillen tussen banken. Zo ziet hij grote verschillen in de snelheid waarmee banken in Europa hun balans hebben opgeschoond en is er in Italië en Spanje nog veel werk te doen.

Ook ziet hij de winstgevendheid en voorspelbaarheid van de winst substantieel verschillen, net als de capaciteit om kapitaal op te bouwen, wat belangrijk is voor groei en het financieren van dividenduitkeringen of voor het opvangen van kapitaaleisen. 

De voorkeur van Bisseker gaat uit naar banken die aantrekkelijke rendementen kunnen bieden ongeacht de stand van de rente. Een hogere rente op de lange termijn in combinatie met een krapper beleid van de ECB, zal slecht uitpakken voor de winstmarges en het kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer de financieringskosten stijgen en de waarde van obligaties op de balans van banken daalt. Details die een rol gaan spelen wanneer de Europese Centrale Bank ervoor kiest om het ruime monetaire beleid terug te draaien. 

Voorzichtigheid is geboden

Vooral banken in Italië en Spanje moeten nog aan het werk. Dat banken zoals het Spaanse Banco Popular en Veneto Banca en Banca Populare di Vicenza in Italië recent zijn omgevallen, toont volgens Bisseker aan hoe voorzichtig beleggers moeten blijven in deze sector.

Als grote probleemleningen op de balansen gaan botsen met een kapitaalbasis die ontoereikend is, dreigt er voor zowel aandelen- als obligatiebeleggers het risico op verlies. Hoewel het aantal probleembanken door de ECB daalt, is de kans volgens Bisseker toch groot dat de ECB haar toezicht vergroot en het tempo waarin banken hun balans moeten opschonen, zal verhogen. 

Bisseker wijst op Britse banken die momenteel een hoge risicopremie bieden. Niet voor niets, want er zijn genoeg zorgen. Denk aan een verzwakte regering, economische krimp, schulden bij huishoudens die hoog zijn en aan de Brexit-onzekerheid. Bisseker erkent de risico's, maar stelt dat het belangrijk is die af te wegen tegen de vergoeding die hier tegenover staat. Doordat Britse banken momenteel relatief goedkoop gewaardeerd zijn, is de kans groot dat er met het nodige geduld, een aantrekkelijke waardering gloort, aldus Bisseker. 

Lees ook: Deze banken gaan flink uitpakken met dividend