Donderdag kwam Shell met de resultaten over het tweede kwartaal van 2017. Joost van Beek, aandelenanalist bij Theodoor Gilissen is positief gestemd, zo meldt hij in een update. "Shell blijkt wederom in staat een stevige vrije kasstroom te genereren."

"Bij Shell wordt hoge prioriteit gegeven aan de houdbaarheid van het dividend. Ook in het tweede kwartaal, waar de winst hoger uitkwam dan verwacht, lag de cash flow van de operationele activiteiten boven de omvang van het kwartaaldividend. Hierdoor verbetert de financiële positie van Shell verder."

Toch hoge kasstroom

Van Beek wijst erop dat Shell ondanks de lage olieprijs al voor het vierde kwartaal op rij toch een operationeel hoge kasstroom wist te genereren. "Dat lukte dankzij een combinatie van forse kostenbesparingen, strakker kapitaalbeheer en een selectievere investeringen."

Bij de Integrated Gas divisies werd geprofiteerd van de significant hogere gasprijzen. Bij Upstream werd een positief resultaat behaald (339 miljoen dollar versus een verlies van 1,3 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2016) door hogere productievolumes, olieprijs en lagere afschrijvingen door desinvesteringen.

De verbetering van de operationele winst naar 3,6 miljard dollar (was 1 miljard in het tweede kwartaal van 2016) vond in alle drie de divisies plaats (upstream, downstream en integrated gas) en had een vergelijkbaar niveau met het tweede kwartaal. De winst per aandeel bedroeg 0,44 dollar en het kwartaaldividend is onveranderd op 0,47 dollar. 

Aanbevolen-advies

"Shell heeft inmiddels goed bewezen te kunnen leven met een olieprijs rond het huidige niveau. Wij herhalen ons Aanbevolen-advies met een koersdoel van 28 euro.

Lees meer: Oliereuzen leren leven met 50 dollar per vat