De bodem van de groeivertraging lijkt in zicht maar de regionale groei van 1 procent die we dit jaar verwachten, blijft onvoldoende om te compenseren voor de krimp van 1,3 procent in 2016.

Dat stelt ABN Amro in een update over Latijns-Amerika.

"Dit staat in schril contrast met de sterke opleving in 2010. Toen was er in vrijwel alle landen van de regio sprake van een dusdanige groei, dat de krimp van 2009 ruimschoots gecompenseerd werd. Groot verschil met toen is dat de afgelopen jaren de ruimte voor een expansief monetair beleid lange tijd ontbrak."

"Zwakkere munten zorgden voor een oplopende inflatie en noodzaakte daardoor veel centrale banken om hun rente juist te verhogen. Ook hebben de meeste regeringen hun fiscale kruid in de afgelopen jaren verschoten."

"Daarnaast zorgt een combinatie van lokale en mondiale politieke ontwikkelingen – zoals angst voor protectionisme in de VS – ervoor dat zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen in de meeste landen laag blijft."

Gematigd groeipad

"Een naar verwachting geleidelijk aan oplopende rente op de internationale kapitaalmarkt en een slechts zeer gematigd herstel van de grondstofprijzen maken het beeld van een beperkt herstel compleet."

"Bovendien kampen de meeste landen nog altijd met grote structurele onevenwichtigheden, zoals een laag niveau van besparingen, een inadequate infrastructuur en onderwijssysteem en een grote mate van inkomensongelijkheid. Dit maakt dat we ook op langere termijn voor de meeste landen uitgaan van een gematigd groeipad."

Ook nog verkiezingen

De komende periode zijn er veel verkiezingen gepland in Latijns-Amerika, aldus de bank. "Argentinië trapt af met verkiezingen in november 2017 voor een deel van het parlement, en Chili houdt in dezelfde maand algemene verkiezingen. Colombia houdt in maart 2018 parlementsverkiezingen en in mei presidentsverkiezingen."

"Vervolgens zijn er in Mexico verkiezingen voor president en senaat in juni 2018. Brazilië sluit het jaar af met verkiezingen in oktober 2018. De extra onzekerheid die de verkiezingen met zich brengt, zal in de meeste landen zorgen voor verder uitstel van investeringsbeslissingen en vormt daarmee een extra obstakel voor herstel."

De andere kant van de medaille is dat een voor investeerders gunstige uitslag de economie een aanzienlijke impuls kan geven, denkt ABN Amro. "Chili is een goed voorbeeld van een land waar de politieke situatie de negatieve impuls die uitging van een lagere koperprijs versterkte."

Gunstigere koperprijs

Het ondernemersvertrouwen is sinds de verkiezing van de socialistische president Michelle Bachelet onder de 50 – de grens van groei of krimp – gedoken en daar niet meer van hersteld, gaat de bank verder.

"Vooral een belastinghervorming zorgde voor veel kwaad bloed bij ondernemers en had een sterke daling van de investeringen tot gevolg. Mocht zoals de markt verwacht de centrum-rechtse kandidaat Piñera de verkiezingen winnen, dan zou dat geholpen door een naar verwachting ook weer wat gunstigere koperprijs, de economie zomaar een sterke impuls kunnen geven."