In maart 2014 legden de Europese Unie en de Verenigde Staten sancties op aan Rusland. Als reactie kondigde Rusland een embargo af op landbouwproducten uit westerse landen.

Door de sancties werden Russische bedrijven gedwongen buitenlandse schulden vervroegd af te lossen. Door deze uitstroom van kapitaal kwam de roebel in een vrije val, maar de scherpe kantjes waren er begin 2015 alweer van af.

Ook de inflatie werd snel beteugeld. In 2016 en 2017 stabiliseerde de Russische economie zich en per saldo hadden de sancties een marginaal effect.

Negatieve effecten

Hoewel de gevolgen van de sancties tot nu toe beperkt zijn, verwacht ABN Amro dat Rusland hiervan op de lange termijn kan wel nadelen kan ondervinden.

"Naar verwachting tasten de sancties op den duur de productiviteit van Rusland aan, omdat het land kennis ontbeert voor belangrijke sectoren", zegt Nora Neuteboom, econoom opkomende markten bij ABN Amro.

"Doordat westerse bedrijven zich hebben teruggetrokken uit joint ventures met Russische partners loopt de modernisering van de Russische olie-industrie bijvoorbeeld vertraging op. Voor zulke omvangrijke projecten is veel kennis vereist en het kost jaren om dit op te bouwen."

Weinig speelruimte

Barry Jongkees, Intelligence specialist bij ABN Amro, vult aan: "Met het oog op de binnenlandse politieke situatie in zowel de VS en de EU als Rusland is het onwaarschijnlijk dat de sancties op korte termijn worden verlicht."

"President Trump heeft door het onderzoek naar Russische hacking en mogelijke obstructie van de rechtsgang door de president weinig speelruimte om toenadering tot Rusland te zoeken. Daarbij komt dat de verkiezingen in Frankrijk geen pro-Kremlin regering hebben opgeleverd en de Duitse verkiezingen naar verwachting evenmin een voor Rusland gunstige uitslag zullen opleveren."