Een opmerkelijke mening van Richard Turnhill, Chief Investment Strategist van Blackrock. Beleggers nemen volgens hem tegenwoordig te weinig risico. Vooral beleggingen in aandelen schieten tekort. 

Blackrock is niet zomaar een bedrijf. Met een belegd vermogen van 5300 miljard dollar is het de grootste belegger ter wereld.

Vanwaar die risico-aversie? Turnhill denkt dat beleggers de schrik van de kredietcrisis nog altijd niet te boven zijn. Daarnaast speelt volgens hem het feit dat de volatiliteit de afgelopen jaren zo laag was.

Maar volgens Turnhill maken beleggers zich onterecht zorgen over een mogelijke stijging van de volatiliteit, ook al bevindt deze zich op een historisch laag niveau.

Hoge waarderingen?

Volgens Turnhill zijn er geen voor de hand liggende redenen te bedenken waardoor de aandelenbeurzen in onstuimig weer terecht zouden komen. De kans op een economische crisis is laag, aldus de BlackRock-strateeg.

Ook de banken, de oorzaak van de laatste grote crisis, staan er volgens hem veel beter voor. "Mocht er een bank in de problemen komt, dan is de kans gering dat dit opnieuw tot een bankencrisis leidt."

De historische waardering van aandelen is echter hoog. Dit heeft volgens Turnhill deels te maken met de lage volatiliteit. "Als de huidige lage volatiliteit aanhoudt, is er geen reden om je zorgen te maken over deze waarderingen."

Waarmee hij maar wil zeggen dat het niet verstandig is om de aandelenmarkten te mijden. Bovendien, zo eindigt hij zijn betoog: "Beleggers, vooral professionele beleggers, hebben risicovolle investeringen nodig om hun financiële doelen te halen."