Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), sluit een nieuwe financiële crisis in haar leven niet uit. Crises komen altijd uit onverwachte hoek en daarom moeten we erop voorbereid zijn.

Lagarde haakt in op uitspraken van Fed-baas Janet Yellen, die onlangs zei geen nieuwe crisis in haar leven meer te verwachten. "Dat is misschien iets te vroeg gejuicht", zegt de IMF-directeur in een gesprek met Cnbc.

"Er kan er gemakkelijk nog een komen. Ik ben van plan om lang te leven en ik hoop mevrouw Yellen ook, dus ik zou er absoluut niet op wedden dat het niet gebeurt, omdat we altijd te maken hebben met conjunctuurbewegingen."

Onvoorspelbaarheid gevaarlijk

De onvoorspelbaarheid maakt financiële crises zo gevaarlijk, benadrukt Lagarde. "Waar ze vandaan komen en hoe zwaar ze zullen zijn, weten we nooit. En een crisis komt ook nooit uit een hoek waarvan we het verwachten."

Lagarde ziet het daarom als haar plicht om ministers van Financiën en andere beleidsmakers te waarschuwen. "Wees voorbereid. Zorg dat je financiële sector onder goed toezicht staat, dat er duidelijke regels zijn en dat de instituties zeer solide zijn. Zorg ook voor voldoende buffers om zo'n potentiële klap op te vangen."