Nieuwe opkomende markten, beter bekend als frontier markets, vormen een aantrekkelijke aanvulling op de beleggingsportefeuille, dat stelt Aberdeen Investment Trust.

Het gaat om landen zoals bijvoorbeeld Tanzania en Bangladesh waarvan de aandelenmarkten relatief klein en illiquide zijn, maar waar de economische groei aantrekkelijk is en er voor beleggers prima mogelijkheden zijn om geld te verdienen.

Net als de grotere opkomende markten profiteren de frontier markets van de dalende dollar. Dat vermindert automatisch de schuld, want die is deels in dollars genoteerd. 

Naast de dalende dollar profiteren de frontier markets ook van de oplopende angst voor de politieke risico's in de wereld. Volgens Aberdeen wordt er tegenwoordig nog nauwelijks een verschil gemaakt tussen de politieke risico's in opkomende markten en die in ontwikkelde markten.

Het verschil is echter wel dat beleggers in de opkomende markten voor deze politieke risico's nog altijd worden gecompenseerd, terwijl dat voor de ontwikkelde markten niet het geval is, schrijft Aberdeen.

Suprieure groei

Toch is en blijft de grote economische groei de belangrijkste reden dat beleggers de frontier markets bezoeken. Voor heel Azië wordt in 2017 en 2018 een gemiddelde groei van 6,4 procent verwacht. In landen als Vietnam, Cambodja en Bangladesh is de groei hoger.

Een soortgelijk beeld ziet Aberdeen in Afrika, waar de Zuid-Afrikaanse economie haperingen vertoont, maar de economische motor in landen als Kenia, Botswana, Ethiopië en Tanzania juist steeds harder begint te lopen.

Frontier Markets reageren ook minder op internationale schokken. De handel is voor een belangrijk deel in handen van lokale partijen. Zo hebben de beurzen in de frontier markets amper gereageerd op de verkiezing van Donald Trump, die over het algemeen als nadelig werd gezien voor opkomende markten.

Dan is er nog de waardering. Op enkele uitzonderingen (Argentinië en Koeweit) na zijn de waarderingen in de frontier markets relatief laag. Ook dat trekt beleggers.

Kooplijstje

Maar waarin te investeren? Aberdeen heeft een voorkeur voor bedrijven die zich richten op de consumentenmarkt. Door de snelle groei in deze landen ontwikkelt zich een nieuwe middenklasse die ervoor zorgt dat de consumptie sterk groeit.

Ook heeft Aberdeen een voorkeur voor banken. Die profiteren vaak van de sterke groei in dit soort landen. Veel mensen openen voor het eerst een bankrekening of sluiten voor het eerst van hun leven een verzekering af.

Aberdeen heeft minder vertrouwen in grondstoffenbedrijven. Die zijn cyclischer en afhankelijk van de wereldmarkt. Dat is nou net waar Aberdeen niet van houdt, als het om de frontier markets gaat.