De macro-economische omstandigheden zijn op dit moment gunstig voor Europese waardeaandelen. Daarnaast zullen waardeaandelen, en dan vooral financiële aandelen, sterk profiteren van de waarschijnlijke wereldwijde verkoopgolf van obligaties. 

Dat stelt Nicolas Simar, head of equity value boutique bij NN Investment Partners, in een note. 

Simar denkt dat de belangstelling van beleggers in Europa zal draaien van obligaties naar waardeaandelen, die positief gecorreleerd zijn met stijgende obligatierentes. Banken hebben volgens Simar van alle cyclische sectoren de sterkste positieve correlatie met stijgende obligatierentes. 

Rotatie naar waardeaandelen

In Europa blijft het verschil tussen bedrijven met een hoge en een lage waardering zeer groot, merkt Simar op. "Dit is voor beleggers een goede reden om voor waardeaandelen te kiezen. Het niveau van de huidige waarderingsdispersie ligt dicht bij het toppunt van de eurocrisis van juli 2012 en is aanzienlijk hoger dan het langetermijngemiddelde van de laatste twintig jaar."

Dit zou beleggers volgens Simar voldoende marge moeten bieden voor een veilige rotatie naar waardeaandelen, zeker met het oog op het economisch herstel van de eurozone. 

In de eerste helft van 2017 gaven beleggers de voorkeur aan obligaties en obligatie-achtige beleggingen door politieke risico's en een lage inflatie. Doordat centrale bankiers recent hintten op een naderend einde van het ruime monetaire beleid, stroomde er al flink wat geld uit deze beleggingscategorie.

De politieke risico's in de eurozone zijn daarnaast behoorlijk gedaald nu de Franse en Nederlandse verkiezingen achter de rug zijn. Daarmee is een sterk nadelige factor voor waardeaandelen verdwenen. 

Onderweging

Aandelen waar NN IP minder enthousiast over is, zijn aandelen met voorspelbare kasstromen die ook wel worden aangeduid als aandelen met een lage volatiliteit. Deze aandelen hebben de afgelopen jaren bij dalende rentes een sterke outperformance gerealiseerd en zijn vaak te vinden in sectoren zoals voeding en dranken, persoonlijke verzorging en luxe consumentengoederen.

Het vooruitzicht van oplopende rentes in combinatie met een overwaardering maakt dat NN IP een onderweging hanteert. 

Vanwege de vooruitzichten voor een aantrekkende economie in de eurozone, verwacht Simar dat beleggers zich vooral zullen focussen op cyclisch gevoelige aandelen.

"Het vertrouwen in de eurozone is sterk. In juni bereikten de indicatoren voor zowel het consumenten- als het ondernemersvertrouwen het hoogste niveau in bijna tien jaar tijd. Macro-economische cijfers in Europa wijzen op verdere economische groei. De winstontwikkelingen en het opwaartse potentieel voor aandelen verbeteren sterk, gedreven door de sectoren banken en grondstoffen."

De voorkeur gaat uit naar dividendaandelen die zullen profiteren van het economische herstel in Europa, voegt Simar toe.