Terwijl er nog altijd over een nieuw pensioenstelsel wordt gesteggeld, leggen steeds meer Nederlanders geen of weinig geld opzij voor later. Een zorgelijke situatie, volgens BlackRock.

Nederlanders zijn superspaarders met misschien wel het beste pensioensysteem ter wereld, maar dat geldt niet voor iedereen. Uit recent onderzoek van BlackRock blijkt de situatie weinig rooskleurig. Grote delen van de bevolking sparen niet voor de oude dag. Een groeiende groep mensen heeft geen idee hebben wat hun pensioen zal zijn.

Blackrock voerde een onderzoek uit onder 28.000 mensen in achttien landen, waarvan 1000 uit Nederland. Nederlanders kwamen er niet goed vanaf.

Zo zegt 29 procent geen idee te hebben, hoe hoog hun pensioen wordt. Meer dan de helft van de respondenten zegt niks te sparen voor later. Dat doen ze overigens niet altijd omdat ze niet willen. 42 procent geeft aan best te willen, maar het niet te kunnen omdat ze te weinig verdienen.

Verenigde Staten nog triester

Met dit percentage scoort Nederland slechter dan veel andere Europese landen, hoewel het natuurlijk altijd slechter kan. De slechtste score hebben de Verenigde Staten. Meer dan de helft (55 procent) heeft geen zin of niet de middelen om voor een pensioen te sparen of te beleggen.

Er zijn ook groepen die het gewoon niet interesseert en die leven voor de dag (17 procent). En er zijn veel Nederlanders (23 procent) die zeggen andere prioriteiten te stellen, zoals het afbetalen van schulden van de kinderen.

De groep die wel spaart, doet dat behoorlijk consequent. Gemiddeld legt deze groep 8 procent van zijn inkomen opzij, wat overeenkomt met het Europese gemiddelde.

Educatie gezocht

Volgens Bob Hendriks, hoofd retail van BlackRock Nederland is deze snelle stijging van het aantal non-pensioenspaarders, met name bij jongeren, geen goed teken. "Als dit zo doorgaat, heeft over dertig, veertig jaar meer dan de helft van de gepensioneerden alleen maar een AOW. Voor een goed aanvullend pensioen moet je nu eenmaal vroeg beginnen. Wie pas rond zijn 45ste daarmee start, moet rekening houden met een forse terugval in inkomen bij pensionering."

Hendriks vindt het een ernstig probleem waar de overheid mede verantwoordelijk voor is. Hij pleit voor financiële educatie vanaf de basisschool en het gebruik van meer online instrumenten om jongeren te bereiken.

"We signaleren dat dit een positief effect heeft op het gedrag. Het geeft meer inzicht en zelfvertrouwen, waardoor de verwachtingen voor het verwachte pensioeninkomen realistischer zijn én ook andere keuzes worden gemaakt."

Het onderzoek van BlackRock doet overigens niets af aan het feit dat Nederland een van de meest solide pensioensystemen heeft ter wereld. De AOW is hoger dan in de meeste andere landen en ook de bedrijfspensioenen zijn veel omvangrijker dan elders. Het zijn de mensen die geen bedrijfspensioen hebben, omdat ze bijvoorbeeld zelfstandig zijn, die de grootste risico's lopen. En laat het aantal zelfstandigen nou al jaren hard stijgen.