Italiaanse staatsobligaties vormen hoog risico

Italiaanse staatsobligaties zijn te risicovol. De groei in het land piekt en de politieke situatie is te onrustig.

Dat schrijven analisten Anne Karina Asbjorn en Bilal Hafeez van Nomura. Volgens sommigen is dit wellicht het juiste moment om Italiaanse overheidsobligaties te kopen, schrijven zij.

De verkiezingen in het land zijn uitgesteld en vanuit de ECB klinken geluiden dat er een einde komt aan het stimuleringsbeleid. Maar de politieke rust is nog zoek en de omslag van het ECB-beleid zal waarschijnlijk aantonen hoe kwetsbaar Italië is. Sinds de ECB medio 2015 overheidsobligaties is gaan opkopen is voor 1400 miljard euro aan obligaties gekocht.

Een flink deel (19 procent) van dit geld is gebruikt om Italiaanse schuld op te kopen. Toch heeft dat niet geleid tot een lagere rente voor Italiaanse obligaties. Volgens de Nomura-analisten is dat een teken dat er serieuze zorgen zijn over de onderliggende kracht van de Italiaanse economie. Zelfs als de ECB zijn beleid gaat veranderen, betekent dit waarschijnlijk dat dit met schokken gepaard gaat.

Spanningen kunnen weer oplopen

Dat was zo in de Verenigde Staten en was ook het geval toen Japan in 2006 zijn ruime monetaire beleid trachtte te wijzigen. Italië zou volgens Asbjorn en Hafeez wel eens het meest kwetsbare land in Europa kunnen zijn als de volatiliteit op de markten toeneemt. Dat heeft met name te maken met de hoge schuld in het land. Dat geldt zeker voor de bruto staatsschuld (132,6 procent) maar ook de nettoschuld behoort met meer dan 120 procent tot de hoogste in Europa.

Daarbij komt dat de economische groei zijn piek al lijkt te hebben bereikt. Als de inkoopcijfers als indicator moeten worden beschouwd, zal de groei dalen. De politieke situatie in het land is verre van stabiel. De verkiezingen zijn weliswaar uitgesteld maar dat is alleen het geval omdat de diverse partijen het niet eens met elkaar konden worden.

Het lijkt er niet op dat er politieke steun is om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Dat betekent dat het land kwetsbaar blijft tot volgend voorjaar. De volgende verkiezingen moeten voor mei 2018 plaatsvinden. Het is al met al geen moment om Italiaanse overheidsobligaties te kopen. Op dit moment lijkt de situatie nog rustig, maar de spanningen zullen oplopen als de overheidsbegroting in oktober wordt gepresenteerd.

Tip de redactie