'Aandelen Europa en opkomende markten kansrijk'

Voor beleggers op zoek naar kansrijke aandelen, dienen zich momenteel vooral kansen aan in Europa en opkomende markten. Dat denken althans Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling, vermogensbeheerders bij Optimix. 

De vermogensbeheerders zien steeds meer kansen in aandelen in Europa en opkomende markten. Amerikaanse aandelen vinden ze inmiddels relatief duur.

Om succesvol te beleggen in aandelen zijn volgens hen verschillende fundamentele factoren van belang. Factoren die zich vooral op de lange termijn uitbetalen. De belangrijkste zijn de winst(verwachtingen), groeiperspectieven en wat de markt al heeft ingeprijsd van deze verwachtingen in de aandelenwaardering. 

Natuurlijk zijn er ook factoren die op korte termijn een rol spelen. Denk aan verkiezingen, oorlogen of natuurrampen die het sentiment tijdelijk kunnen beïnvloeden. Op de langere termijn zullen fundamentele winstontwikkeling en waardering echter doorslaggevend zijn, aldus Alofs, Moen en Westerling. 

Superieure rendementen

De Amerikaanse winstontwikkeling is veel beter geweest dan die in Europa en opkomende markten, wat heeft gezorgd voor een superieur rendement op aandelen. Rendementen waarbij vooral Europa is achtergebleven. Volgens de drie komt dat onder andere door de gevolgen van de schuldencrisis en de politieke onwil om knopen door te hakken. 

De hoge koers-winstverhoudingen van Amerikaanse aandelen, wijzen erop dat beleggers nog altijd veel verwachten van de markt. "Blijkbaar denken zij dat de winstgroei zoals we die in de afgelopen jaren hebben gezien, zal aanhouden. In opkomende markten zijn beleggers een stuk voorzichtig. Begrijpelijk want de winstontwikkeling is jarenlang negatief geweest en historisch gezien is deze ook grilliger."

Aantrekkelijke belegging

Dat opkomende markten een lagere waardering hebben, komt onder andere doordat de markten veel beweeglijker zijn. Het verschil in waardering is volgens Optimix momenteel echter te hoog. "Opkomende markten zijn minder kwetsbaar geworden. De schuldenlast van overheden ligt er lager dan in de meeste westerse economieën. De groeipotentie is er hoger en de demografische ontwikkeling een stuk gunstiger."

Het drietal onderstreept ook het bovengemiddelde belang van grondstoffen voor de winstontwikkeling in opkomende markten. Opkomende markten doen het namelijk relatief goed als de prijzen van grondstoffen stijgen. De voorzichtige maar gestage opmars van de grondstoffenprijzen kan volgens Optimix doorzetten. Het drietal concludeert dat door al deze factoren de relatief laag gewaardeerde opkomende markten een aantrekkelijke belegging zijn. 

Zie ook: Zeven tijdloze beleggingslessen van een superbelegger

Tip de redactie