Alles zit Japanse economie mee

De Japanse economie profiteert van aantrekkende consumentenbestedingen en stijgende bedrijfswinsten. Maar hoe houdbaar is de opleving? Standard Life Investments analyseert de situatie.

De goede Japanse macrocijfers blijven maar binnenstromen, zo constateert Govinda Finn, econoom bij Standard Life Investments. Het consumentenvertrouwen neemt toe, de consumentenbestedingen hebben een stijgende lijn te pakken, er zijn meer vacatures dan sollicitanten, de werkloosheid staat op het laagste punt sinds 1994, de industriële activiteit trekt aan en de export groeit."

Finn: "Het eerste kwartaal was er een volgens het boekje. De balans in de groei was ook een stuk beter, nu ook de binnenlandse vraag opleeft. Die droeg 1,6 procentpunt bij aan de groei van 2,2 procent op jaarbasis. Met name het herstel in de private consumptie, met een stijging van 1,4 procent op jaarbasis, schept verwachtingen."

Waarom de Japanse consument plotseling bereid is om de portemonnee te trekken, is niet geheel duidelijk. Finn denkt dat dit vooral het gevolg is van een verbetering van het huishoudboekje dankzij een hoger nominaal inkomen en meer spaargeld.

Sterke winstgroei

Maar niet alleen met de Japanse consumentenbestedingen gaat het de goede kant uit. De bedrijfswinsten waren in het eerste kwartaal sterk en met een stijgende inflatie zullen de lonen ook verder omhoog gaan.

Finn: "Vanuit het bedrijfsleven komt een helder signaal. De export is gestegen, met name voor technologische producten en kapitaalgoederen. De winstgevendheid is gezond en de kapitaalbestedingen trekken aan. De industriële activiteit is in april met 4 procent gestegen op maandbasis en de verwachting is dat die in het tweede kwartaal 2,7 procent stijgt op kwartaalbasis."

De optimistische signalen uit Japan staan volgens hem in schril contrast met de sombere tonen uit de rest van de regio. In Korea en Taiwan vielen de industriële productiecijfers juist tegen.

Cyclisch spel?

Vraag is natuurlijk: hoe houdbaar is de Japanse opleving? Finn heeft zijn bedenkingen. "De industriële activiteit in Japan profiteert vooral van aantrekkende productie van elektronische componenten. De productie van elektronische componenten schommelt periodiek, de vraag is dan ook hoe duurzaam de vraag ernaar is."

Tip de redactie