De positieve stemming onder de IEX-beleggers neemt iets af , maar nog altijd staat de IEX Bull/Bear Indicator voor juni in bullish gebied. Topper wordt Ahold en flopper Akzo.

De IEX-beleggers worden langzaam iets pessimistischer, maar nog altijd is 32,8 procent van de deelnemers aan de IEX Bull/Bear Enquête, die wij vorige week onder 734 beleggers afnamen, zeer optimistisch of optimistisch over de aandelenmarkten in het algemeen.

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, staat voor juni op 51,4. Vorige maand stond er nog 53,0 op de borden. De indicator werkt hetzelfde als de inkoopmanagersindices: 50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish.

Opvallend is dat voor juni het optimisme over de AEX is gedaald van 34 procent naar 23 procent terwijl dat voor het komende half jaar juist is gestegen. Bijna 47 procent gaat uit van een stijging van 3 procent of meer in de komende zes maanden.

Alle verwachtingen

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juni luidt als volgt (tussen haakjes de score voor mei):

Economische ontwikkelingen

 • Zeer optimistisch: 8,3 procent (was 8,8 procent)
 • Optimistisch: 41,6 procent (was 49,5 procent)
 • Neutraal: 34,5 procent (was 29,8 procent)
 • Pessimistisch: 12,7 procent (was 8,9 procent)
 • Zeer pessimistisch: 3,0 procent (was 3,0 procent)

Aandelenmarkten algemeen

 • Zeer optimistisch: 6,4 procent (was 7,65 procent)
 • Optimistisch: 26,4 procent (was 39,1 procent)
 • Neutraal: 32,4 procent (was 29,7 procent)
 • Pessimistisch: 28,5 procent (was 19,0 procent)
 • Zeer pessimistisch: 6,3 procent (was 4,7 procent)

AEX komende zes maanden

 • Omhoog: 46,5 procent (was 44,2 procent)
 • Neutraal: 31,9 procent (was 33,9 procent)
 • Omlaag: 21,7 procent (was 21,9 procent)

AEX komende maand

 • Omhoog: 22,6 procent (was 34,4 procent)
 • Neutraal: 35,7 procent (was 35,5 procent)
 • Omlaag: 41,7 procent (was 30,1 procent)

Aandelenkeuzes vorige maand

De aandelenkeuzes voor de maand mei waren niet best. Bij de toppers wist alleen Ahold Delhaize een positief rendement te behalen. Vooral Galapagos en Akzo Nobel met respectievelijk -7,9 procent en -7,2 procent, trokken het gemiddelde rendement van de longfondsen naar beneden.

Bij de floppers is het beeld precies andersom. Daar behaalde alleen Altice een negatief maandrendement. Vooral de positieve uitschieter van KPN (+14,1 procent) zorgde voor een flinke plus aan shortkant.

Toppers mei:

 • Ahold Delhaize: +3,2 procent
 • Galapagos: -7,9 procent
 • Akzo Nobel: -7,2 procent
 • ING: -0,4 procent

Floppers mei:

 • Gemalto: +2,7 procent
 • Altice: -2,9 procent
 • KPN: +14,1 procent
 • Unilever: +5,3 procent

 

Aandelenkeuzes juni

Elke maand kiezen de deelnemers aan de enquête hun minst en meest favoriete aandeel in de AEX. Alle stemmen bij elkaar opgeteld en afgetrokken, levert dat onderstaande aandelenportefeuille voor juni op.

 • Toppers: Ahold Delhaize, Aegon, Heineken, KPN
 • Floppers: Akzo Nobel, Altice, Wolters Kluwer, Vopak