Bijna de helft (42 procent) van de crowdfundinginvesteerders heeft niet meer dan tien minuten nodig voor zijn of haar investeringsbeslissing.

Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek van Crowdfundmarkt, zo schrijft Participaties.nl

Volgens Crowdfundmarkt besteden vooral beleggers van hogere leeftijd meer tijd aan de analyse van een project dan jongeren. Ouderen investeren bovendien vaker met hogere bedragen. De helft van de ondervraagde investeerders investeert gemiddeld 500 euro per project. 

95 procent van de ondervraagden geeft aan geïnvesteerd te hebben in zijn of haar eigen provincie.