Ondanks duizenden nieuwe regels en vele miljarden aan kapitaalinjecties is het vertrouwen in de banksector nog altijd ver te zoeken. 

Bloomberg-columnist Mark Whitehouse waarschuwt dat er fundamenteel eigenlijk niks veranderd is sinds het uitbreken van de kredietcrisis 2008.

Hoe groot het wantrouwen jegens banken is, blijkt uit de waardering die beleggers hebben voor de boekwaarde van banken. In de hoogtijdagen van de banksector begin deze eeuw waren kapitaalschieters nog bereid 2 dollar te betalen voor elke dollar boekwaarde. Nu is dat nog maar 1,16 dollar in de Verenigde Staten en minder dan een dollar in de eurozone.

Lijken uit de kast

Een reden voor de lage waardering is de teruggevallen winstgevendheid. De lage rente en hogere kosten door financiële regelgeving hebben de winsten van de banken flink aangetast.

Maar net zo belangrijk is volgens Whitehouse dat veel mensen de banken eenvoudigweg niet vertrouwen. Er hoeft maar iets te gebeuren, zo is de algemene mening, en er vallen talloze lijken uit de kast.

Aansprakelijkheid en kleinere banken

Deels wordt dit wantrouwen vreemd genoeg door strengere regelgeving in de hand gewerkt, zegt Whitehouse. Veel regels zijn namelijk niet alleen kostbaar, ze maken de banken ook ondoorzichtiger.

Zijn advies is: draai een deel van de regulering terug en maak tegelijkertijd aandeelhouders meer aansprakelijk voor verliezen van de banken - goede faillissementswetgeving dus. Volgens Whitehouse zorgt dit automatisch voor een prikkel om transparanter te worden. Banken worden bovendien gestimuleerd om delen van hun business af te splitsen, wat de transparantie ten goede komt, net als de stabiliteit van het financiële systeem.