Theodoor Gilissen handhaaft naar aanleiding van de kwartaalupdate van Shell het advies Aanbevolen. Volgens aandelenanalist Joost van Beek presteerde de onderneming in het eerste kwartaal ruim boven verwachting, zowel qua winst als kasstroom.

"De sterke focus op kostenverlagingen heeft bij Shell zijn vruchten afgeworpen", schrijft Van Beek. "Bij een gemiddelde olieprijs van 54 dollar behaalde het bedrijf een winst 3,86 miljard dollar, een ruime verdubbeling ten opzichte van het eerste en het vierde kwartaal van 2016."

"Het resultaat was 20 procent boven verwachtingen. De kasstroom uit de operationele activiteiten was met 9,5 miljard dollar inclusief een toename van het werkkapitaal met 1,8 miljard dollar eveneens een sterke prestatie."

Dividend veiligstellen

"Dit was het derde kwartaal op rij met een hoge kasstroom en duidt op de slagkracht van de onderneming om ook bij lagere olieprijzen de uitkering van dividend veilig te stellen. Over het eerste kwartaal wordt zoals verwacht een dividend van 0,47 dollar uitgekeerd. De vrije kasstroom over dit kwartaal kwam uit op 2 keer de outflow van dividenduitkering."

"De winst per aandeel bedroeg 0,41 dollar, terwijl dit het eerste kwartaal van 2016 nog 0,13 dollar was. Shell heeft in totaal voor 20 miljard dollar aan desinvesteringen aangekondigd waarvan 5 miljard op korte termijn. Tegelijkertijd blijft het investeringsniveau hoog, voor dit jaar is een omvang van 25 miljard dollar voorzien."

Aanbevolen

Theodoor Gilissen handhaaft het Aanbevolen advies voor Shell (bekijk hier de actuele koers) met een koersdoel van 28 euro.